Fusjons- og oppkjøpsfeber i Europa

Fusjons- og oppkjøpsfeber i Europa

I løpet av årets første halvår har selskaper i Europa blitt kjøpt og fusjonert over en lav sko.

I løpet av årets første halvdel har det vært hett i den europeiske teknologibransjen. Den totale størrelsen på oppkjøp og fusjoner målt i penger har nådd rekordnivåer.

Totalt ble det inngått avtaler om oppkjøp og fusjoner for i overkant av 220 milliarder dollar i løpet av årets første seks månder.

I førersetene sitter telekombransjen og media. Seks oppkjøp til en verdi på over 10 milliarder dollar ble gjennomført i første halvår. Til sammenligning var det ingen på den størrelsen i første halvår av 2005.

Det er investeringsbanken Regent Associates som i sin kvartalsvise rapport som kommer med oppkjøpstallene. Det er en investeringsbank som fokuserer på teknologi.

I følge investeringsbanken er det media- og programvarebransjene som har en størst økning i antall oppkjøp med en økning på henholdsvis 86 og 73 prosent, sammenlignet med fjoråret.

- De store aktørene prøver å skille seg ut fra mengden, men det er vanskelig å oppnå gjennom rene teknologiinnkjøp. Unikhet kan egentlig bare komme fra kundeopplevelser som drives av applikasjonene og relatert innhold som benyttes, skriver peter Rowell, sjef Regeng Associates i kvartalsrapporten.

Oppkjøpsfeberen har ikke nådd alle teknologibransjene. Innen trådløse teknologier har det vært en nedgang mens aktørene sitter litt på gjerdet for å se hvilken vei markedet tar og hvilke teknologier som vil komme seirende ut.

Til toppen