Fusjonsbrudd vil stoppe internasjonale planer

River Norge og Sverige i stykker fusjonsavtalen, vil man ikke bare ødelegge for Telia og Telenors internasjonale planer, men også for resten av IT-industrien, mener analyseselskapet IDC.

River Norge og Sverige i stykker fusjonsavtalen, vil man ikke bare ødelegge for Telia og Telenors internasjonale planer, men også for resten av IT-industrien, mener analyseselskapet IDC.

Sjefen for teleanalyser hos det store analyseselskapet IDC i England, Scott Moore, rister på hodet over den stadig bitrere fusjonskrangelen mellom Norge og Sverige. For i utlandet følges krangelen mellom sjefer, styre, mellomleder og eiere nøye, og utlendingene smiler ikke.

- Vi var klar over de kulturelle problemene, men dette ser etter hvert svært mørkt ut, sier Moore til digi.no. Han har fulgt fusjonen på vegne av et annet stort europeisk teleselskap, men vil ikke si hvilket.

Scott mener det største problemet for Telenor/Telia er at telekombransjen forandrer seg så fort. Fusjonsbråket gjør at de to selskapene ikke henger med i utviklingen, mener han.

- Ledere og mellomledere i Telenor og Telia har allerede brukt store deler av året på fusjonsforberedelser, noe de skal få merke til neste år. Når det nå på nytt dukker opp bråk, blir jeg pessimistisk på det nye selskapets vegne, sier Moore.

Moore peker på at det har dukket opp kulturelle og andre typer problemer under store telefusjoner før, men ikke noen som har vært så kompliserte og langvarige som Telenor/Telia-problemene synes å være.

- Deutsche Telecom fikk ikke fusjonere med Telecom Italia, men dette ble avklart ganske tidlig. Det dukket også opp problemer i fusjonen mellom Worldcom og MCI, men dette er privateide selskaper som klarer å rydde opp. Det kompliserte med Telenor/Telia-fusjonen er de statlige eierne som ikke styrer etter bare penger og fornuft, mener teleanalytikeren.

Skulle fusjonen bryte sammen, mener Moore dette vil ramme de to selskapene hardt i mange år fremover.

- Selskapene er under sterkt press, for de har få andre alliansepartnere å vende seg mot. Både Telia og Telenor er små selskaper i europeisk målestokk og med statlige eiere er det vanskelig å begynne salg eller alliansesamtaler, spår Moore overfor digi.no.

De store teleselskapene er ikke villige til å kjøpe seg inn som minoritetspartnere i selskap der staten både er største eier og regulerer betingelsene. Et fusjonsbrudd vil også svekke Telia og Telenors omdømme generelt og skape problemer for eventuelle separate internasjonale planer.

Et sammenbrudd i fusjonene vil dessuten få bredere ringvirkninger:

- Europa og USA har hittil ikke brydd seg så mye om de nordiske landene, de har vært for små. Men stadig flere ser på Norden som ett markedet, noe som er positivt for de nordiske tele og IT-selskapene. Men ryker fusjonen, vil dette sterkt understreke forskjellene mellom landene og svekke tanken om et felles nordisk marked, mener Moore.

Til toppen