Fusjonsfiasko tømte departementets kasse

Nærings- og handelsdepartementet sitter tilbake med en regning på 55 millioner kroner til sine rådgivere etter at fusjonen mellom Telenor og Telia gikk i vasken. Men departementet har ikke penger, og Stortinget blir bedt om å bevilge 52 nye millioner.

Da Telenor ASA og Telia AB planla fusjon i 1999 hentet det norske Nærings- og handelsdepartementet sine råd i hovedsak fra Deutsche Bank. Tilsammen 70 millioner konsulentkroner gikk med til råd i forkant av fusjonen. Statens del av regningen kommer på 55 millioner, og 52 av disse ber departementet nå Stortinget om å bevilge, skriver Aftenposten.

De fleste av statens konsulentkroner går til Deutsche Bank. I tillegg til dette betaler Telenor 230 millioner kroner i suksesshonorar til tilretteleggerne av børsnoteringen.

Honoraret til Grete Knudsens rådgivere har så langt vært hemmelig, men i en av fredagens stortingsproposisjoner finnes tallet, som sprenger departementets eget budsjett.

Regjeringen skriver at årsaken til størrelsen på honoraret var at de fleste ville tilrettelegge børsnoteringen, heller enn å gi råd. Dermed fikk den tyske banken en svært god avtale, med et honorar som skulle speile et tilsvarende meglerhonorar. Det var Samferdselsdepartementet som opprinnelig leide inn konsulenttjenestene.

- Vår vurdering er at prisen er rimelig, sier ekspedisjonssjef Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet, til avisen.

I opposisjonen i Stortinget ble ekstrabevilgningen ikke møtt med blide øyne og øre. SVs finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal sier dette lukter lang vei. - Det høres meget merkelig ut at statsrådens konsulenter har fått slike betingelser fra nærings- og handelsministeren. FrPs Siv Jensen synes Deutsche Bank tar seg svært godt betalt, og sier Stortinget er tjent med å få en meget grundig redegjørelse fra Knudsen om hva som har skjedd. - Og den bør være god.

Leder av næringskomitéen, Morten Lund (Sp), reagerer på at regningen kommer på bordet nesten ett år etter at den lukrative avtalen ble inngått. Høyres Ansgar Gabrielsen sier at ministeren kun hadde budsjettert med ti millioner kroner til Deutsche Bank.

Til toppen