Abonner
RESULTATERFINANS

Fusjonskaos i iGroup

I romjulen sendte iGroup.no inn fusjonsmeldingen mellom heleide Input og Optical Storage. En drøy uke etter avbrytes fusjonen. Tilbake sitter en forundret og forbannet partner.

Ole-Andreas Krohn
11. jan. 2001 - 15:27

Sist tirsdag sendte iGroup.no ut en melding om at fusjonen mellom selskapets datterselskap Input og konkurrenten Optical Storage ble avbrutt på grunn av uforutsette problemer mellom partene og forutsetningssvikt i tilknytning til fusjonsplanen.

Denne fusjonsprosessen ble innledet allerede 27. oktober i fjor. I utgangspunktet skulle en såkalt due diligence, en juridisk og økonomisk gjennomgang av selskapene, avsluttes den 30. november. Siden 27.oktober er det ikke sendt ut noen meldinger om fremskritt i prosessen.

På grunn av de etterfølgende hendelsene er det imidlertid grunn til å anta at due diligence etterhvert ble gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Det som er klart er nemlig at det den 28. desember ble sendt melding til Brønnøysund om at fusjonen skulle gjennomføres. Fusjonen ble registrert i Brønnøysund den 4.januar i år. Fra dette tidspunktet begynte dermed en rekke frister å løpe.

Det neste som skjedde var altså at iGroup.no snudde på hælen og stanset fusjonen via en børsmelding. Allerede samme dag, altså 9.januar, ble det sendt melding til Brønnøysund om at fusjonen skulle stoppes.

Spørsmålet blir dermed hvilke forutsetninger som endret seg i perioden mellom 28.desember og 5. januar og som er så tungtveiende at det ble nødvendig å avbryte hele fusjonen på et såpass sent tidspunkt.

- Dette er en prosess som kan avbrytes hele tiden underveis, sier Jørgen Waaler i iGroup.no til digitoday.no. Vi har valgt å ikke kommentere dette bruddet videre og ønsker ikke å utdype hvorvidt forutsetningsvikten ligger hos oss, mellom partene eller hos motparten, fortsetter Waaler.

I og med at due diligence allerede var avsluttet er det ikke grunn til å tro at de bristende forutsetningene ligger hos fusjonspartneren Optical Storage.

Bruddet virker da også å ha kommet svært overraskende på Optical Storage, som skal ha vært innstilt på at fusjonen skulle gjelde fra 1.januar. Så sent som 5. januar holdt selskapet en presentasjon av den nye fusjonerte enheten.

- Selskapene integrerte sine virksomheter markedsmessig fra 1.januar, sier Arve Isaksen i Optical Storage til digitoday.no.

Optical Storage vil nå gå i tenkeboksen for å vurdere hvordan de skal reagere på fusjonsbruddet.

- Som for alle andre avtaler kreves det en grunn for å heve. I dette tilfelle hvor det har vært gjennomført en omfattende due diligence skal det være meget tungtveiende grunner for et brudd, fortsetter Isaksen.

Også for ledelsen i Input AS kom bruddet som en overraskelse.

- Det er alltid en prosess som pågår, men ja, det kom som en overraskelse, sier Vivan Bøe Nilssen i Input AS til digitoday.no. Avgjørelsen ble tatt fra iGroup og du må snakke med Jørgen Waaler, avslutter Nilssen.

Ledelsen i iGroup.no ønsker ikke å si noe mer og det blir dermed opp til markedet å spekulere i bakgrunnen for fusjonsbruddet.

Les mer om: