Fusjonspartene arbeider med reserveplaner

I både Telenor og Telia arbeides nå med reserveplaner for hva en skal foreta seg om eller når fusjonen mellom de to selskapene ryker. Telia står i praksis på bar bakke, mens det mest naturlige for Telenor er å gå til samarbeidspartner British Telecom. Ingen vil imidlertid kommentere den norsk-svenske konflikten.

I både Telenor og Telia arbeides nå med reserveplaner for hva en skal foreta seg om eller når fusjonen mellom de to selskapene ryker. Telia står i praksis på bar bakke, mens det mest naturlige for Telenor er å gå til samarbeidspartner British Telecom. Ingen vil imidlertid kommentere den norsk-svenske konflikten.

Dersom skilsmissen blir et faktum, starter en ny landskamp mellom Telenor og Telia, og denne gangen består den både i å finne internasjonale alliansepartnere og å nå markedet først med sin børsintroduksjon.

For Telenor er veien kortest, og den kan gå over Nordsjøen til British Telecom som Telenor har samarbeidet godt med i flere prosjekter over flere år.

- Døren er selvsagt åpen. Vi er villige til å vurdere ulike former for samarbeid med interessante telekom-selskaper i Europa, sier pressetalsmann i British Telecom, Peter Kinsella, til VG.

Selv om de skandinaviske operatørene er små i en internasjonal sammenheng, sitter selskapene med kompetanse og kunnskap om flere attraktive områder, som for eksempel mobiltelefoni. Det var blant annet dette som gjorde at Telenor nærmest ble invitert med på eiersiden i Viag Interkom for to år siden, da selskapet kjøpte 10 prosent av aksjene for 3 milliarder kroner, en investering som i dag er verdt 10 milliarder.

Telia ligger dårligst an i sitt internasjonale (sam)arbeid. Selskapets allianse Unisource - sammen med det sveitsiske og nederlandske televerket - er i praksis lagt ned etter at AT&T for halvannet år siden bestemte seg for å samarbeide med British Telecom. Telia så på Telenor som sin mulighet for å skaffe seg en internasjonal partner og foreslo en fusjon allerede høsten 1997. Om fusjonen nå oppløses i 13. time, må Telia starte forfra igjen. En nærliggende tanke er et tettere samarbeid med finske Sonera, ettersom de to selskapene allerede samarbeider tett om felles selskap i Baltikum. Men en delprivatisering kan åpne for helt nye konstellasjoner, for eksempel i et samarbeid med Tele Danmark.

Mannesmann kan også være et alternativ for Telia, ettersom den tidligere Telia-sjefen Lars Berg sitter der som telesjef. Men dette forutsetter at Vodafone ikke lykkes i sitt fiendtlige oppkjøpsforsøk av Mannesmann.

Til toppen