Fylker satser på fritt telefoniprogram

Tre norske fylker skal fungere som fødselshjelp for norsk utbredelse av den frie telefonsentralen Asterisk.

Tre norske fylker skal fungere som fødselshjelp for norsk utbredelse av den frie telefonsentralen Asterisk.

Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold (BTV) står bak et nytt nettsted som skal åpnes i forbindelse med Kommunenes Sentralforbunds årlige IKT-konferanse i Haugesund den 9. juni. Klokken 15 denne dagen åpnes nettstedet Asterisk.no, som skal være en møteplass for alle som er interessert i, bruker eller jobber med den frie programvaren Asterisk.

Programvaren kan installeres på en vanlig PC-server og kan erstatte virksomhetens hussentral eller telefonsentral. Asterisk produserer en rekke telefonitjenester som vanligvis kun finnes på store, ofte svært kostbare hussentraler. Eksempler på slike tjenester er køordning av samtaler, talesvar og talepostkasse

Ved å flytte telefonitrafikken over fra det tradisjonelle telenettet og over til Internett, mener BTV at små og mellomstore virksomheter, innenfor både privat og offentlig sektor, kan ringe på en svært rimelig måte. De tradisjonelle telefonikostnadene knyttet til fasttelefoni forsvinner og erstattes med den faste kostnaden som er knyttet til virksomhetens bredbåndslinje.

BTV skriver i en pressemelding at Kommunenes Sentralforbund, Moderniseringsdepartementet og Teknologirådet anbefaler offentlig sektor til i større grad å ta i bruk fri programvare. Mange hevder at det offentliges bruk av åpen programvare vil føre til en økt kompetanse innenfor programvareutvikling i Norge, som igjen kan gi en økt verdiskapning i Norge. I tillegg er det forventninger om at fri programvare kan spare det offentlige for store beløp.

Nettstedet er utviklet av Skiens-firmaet eZ Systems, i samarbeid med BTV og andre ildsjeler i regionen. Nettstedet er bygd opp utelukkende med fri programvare.

Mer informasjon om Asterisk finnes på dette nettstedet.

Til toppen