Ga falskt bilde av gravejournalistikk

Avisene ga i Rød-Larsen saken et falskt bilde av utstrakt egen undersøkende journalistikk. Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Institutt for Journalistikk, som fredag ble lagt ut på Internett.

Avisene ga i Rød-Larsen saken et falskt bilde av utstrakt egen undersøkende journalistikk. Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Institutt for Journalistikk, som fredag ble lagt ut på Internett.

Avisene underrapporterte bruken av Arne Eriksens bøker som kilde i Rød-Larsen saken, og ga derfor et falskt bilde av utstrakt egen gravejournalistikk. Hvis en ser bort fra politikere som på eget eller avisenes initiativ uttalte seg, framstår reportasjene med relativt få kilder.

Dette er noen av konklusjonene i rapporten Rød-Larsen saken i mediene av Helge Østbye og Roy Tore Jensen ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Rapporten er skrevet på oppdrag av Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, og ble fredag offentliggjort på Institutt for Journalistikks nettsted.

Rapportens forfattere kommenterer det som merkelig at Vær Varsom plakaten ikke inneholder krav om å oppgi kilder for publisert informasjon, da dette er et absolutt krav for akademisk publisering.

Rapporten peker ellers på at det virker som om avisene ga uttrykk for færre kildekritiske reservasjoner overfor kilder som kom med opplysninger som var uheldig for Rød-Larsen, enn overfor kilder som kom med informasjon som kunne være til den tidligere statsrådens fordel.

Særlig overrasket er rapportens forfattere over at avisene brukte informasjonen fra Bird så ukritisk.

Til toppen