Gallup-ansatt skal bygge globalt internettverk

Ulf Andersen, leder for internettavdelingen i Norsk Gallup, tar et stort skritt inn i neste årtusen. Sammen med én amerikaner, én franskmann og én hollender skal han bygge opp internettvirksomheten i morselskapet Taylor Nelson Sofres.

Ulf Andersen, leder for internettavdelingen i Norsk Gallup, tar et stort skritt inn i neste årtusen. Sammen med én amerikaner, én franskmann og én hollender skal han bygge opp internettvirksomheten i morselskapet Taylor Nelson Sofres.

Fra nyttår trer avdelingsleder i internettavdelingen i Gallup, Ulf Andersen, inn i stillingen som ansvarlig for Internet Research hos Taylor Nelson Sofres. Taylor Nelson, verdens fjerde største analyseselskap, kjøpte opp Gallup i 1997, men har hittil ikke hatt noen egen global avdeling for Internett.

Det blir Tore Wæthing, nå rådgiver i Gallup, som tar over avdelingsledelsen i Gallup fra nyttår.

Andersen opplyser til digi.no at han selv kommer til å være lokalisert i Norge med de tre andre lokalisert i hvert sitt hjemland, men at det blir mye reisevirksomhet.

- Det var veldig fristende å ta tak i noe nytt. Norge er kommet veldig langt på Internett Research, selv om amerikanerne selvfølgelig er kommet lengre, sier Andersen til digi.no og underbygger det med at Gallup alene har foretatt 60.000 online-intervjuer bare i år, inkludert pop-up-vinduer, e-post-henvendelser og online fokusgrupper.

Likevel har det ikke blitt institusjonalisert noen felles online-målinger for Internett på det norske markedet. Der er for eksempel våre svenske naboer kommet mye lenger med både servermålinger av Internett-trafikk og utvalgsmålinger ved hjelp av webpaneler.

Gallup sitter selv med den i realiteten de eneste offisielle målingene av internettbruk i Norge per dags dato, men de er utført per telefon. I år har Gallup prøvd å få innført en tredjepartsverifisert trafikkmåling kalt WebMeasure. Det samme forsøkte konkurrenten Feedback med sin NetCheck uten å få gjennomslag i markedet, blant annet på grunn av skaleringsproblemer med hensyn til trafikk og motstand blant aktørene.

Men introduksjon på nasjonalt nivå, vil ikke være Andersen primæroppgave fremover.

- Vi skal jobbe med datainnsamling på Internett samtidig som vi skal jobbe med global brands. Jeg får ansvaret for branded products, mens de tre andre skal jobbe med datainnsamling, paneler og mot de lokale markedene, sier han og tror det går greit å samarbeide til tross for avstandene mellom de fire.

Taylor Nelson Sofres har 100 kontorer i 38 land.

Til toppen