Gallup: Daglig bruk av Internett gikk "signifikant" ned

Den daglige bruken av Internett faller kraftig i den siste statistikken fra Norsk Gallup. Ulf Andersen mener denne nedgangen er verd å merke seg, og at den går utover forventede feilmarginer.

Den daglige bruken av Internett faller kraftig i den siste statistikken fra Norsk Gallup. Ulf Andersen mener denne nedgangen er verd å merke seg, og at den går utover forventede feilmarginer.

Det er Inter-Track statistikken for august fra Norsk Gallup som viser disse resultatene. På en gjennomsnittsdag i august var det 271.000 nordmenn på Internett , noe som er en nedgang på hele 112.000 brukere sammenlignet med målingen i juni måned.

Også i fjor opplevde den daglige nettbruken et fall fra juni til august, men den gangen var fallet mye mindre, 35.000 færre personer var daglig på nettet august i forhold til juni i 1998. Fallet i den månedlige bruken i fjor var større. Hele 131.000 færre personer brukte Internett månedlig i august 1998 sammenlignet med juni 1998.

For august faller den månedlige nettbruken i liten grad. 52.000 færre mennesker var på nettet i august enn i juni i år.

Ifølge Ulf Andersen, avdelingsleder på Internet Research-avdelingen i Norsk Gallup, er nedgangen i daglig bruk statistisk signifikant. Det er 95 prosent sannsynlighet at det har vært en reell nedgang i den daglige bruken.

Av de som har tilgang til Internett, har brukshyppigheten falt fra 22 prosent i juni til 15 prosent i august.

Ikke siden juli 1997 har bruksprosenten vært så lav som 15 prosent.

I 1998 var det tilsvarende fallet på kun én prosent fra 19 prosent i juni til 18 prosent i august 1998.

Tilgangen til Internett er relativt stabil. I august hadde 1,757 millioner personer tilgang til Internett i Norge. I juni var tallet 1,740 millioner. Det er også et ørlite fall i tilgang for husstander i Norge - et fall fra 563.000 i juni til 548.000 i august i år. Alle disse endringene er innenfor feilmarginer.InterTrack August 1999 Juni 1999 Endring i personer August 1998 Juni 1998 Endring i personer
Daglig bruk 271.000 383.000 -112.000 233.000 268.000 -35.000
Månedlig bruk 1,214.000 1,266.000 -52.000 781.000 912.000 -131.000

Kilde: Norsk Gallup InterTrack for august 1999.

Red.anm: I ettertid har det kommet fram at Norsk Gallup bommet på august og juli-tallene, se ny sak fra 15. september. Signifikant tabbe fra Gallup, bunnotering var topptall
Til toppen