Gallup dropper månedlige webmålinger

Norsk Gallup Institutt dropper å offentliggjøre tallene fra Web-Toppen hver måned. Instituttet satser heller på å gi kvartalsvise statistikker med sikrere estimater for målinger av lesermassen på norske nettsteder.

Norsk Gallup Institutt dropper å offentliggjøre tallene fra Web-Toppen hver måned. Instituttet satser heller på å gi kvartalsvise statistikker med sikrere estimater for målinger av lesermassen på norske nettsteder.

Store svingninger, ikke minst i lesertallene for de mindre nettstedene, har ført til svekket troverdighet i nettmarkedet for kjennskapsmålingene til Norsk Gallup Institutt. Statistikkene er hentet ut av undersøkelsen Forbruker & Media der rundt 3.000 mennesker blir intervjuet per telefon hver måned om sitt daglige mediebruk.

Undersøkelsene er basert på deltakernes hukommelse om internettbruk dagen før/sist uke og deles opp i daglig og ukentlig bruk. Deltakerne skal gjenkjenne merkenavn på web opplest over telefon.

Instituttet har hele tiden presisert at undersøkelsene er basert på små utvalg, spesielt for de mindre nettstedene. Svingningene opp og ned har i all hovedsak ligget innenfor statistiske feilmarginer, har vært Gallups forsvar mot de kritiske røstene.

Avdelingsleder Ulf Andersen i internettavdelingen til Gallup sier at beslutningen om å droppe publiseringen av de månedlige tallene er et resultat av av flere faktorer:

- Dette gjør vi for å få enda sikrere estimater. Web-Toppen var aldri ment å være et månedlig barometer, slik det har blitt, men opprinnelig kun en del av multimediadelen i Forbruker & Media-undersøkelsen. I stedet har det blitt en Ti på topp liste, sier Ulf Andersen.

- For mindre tjenester inklusive digi.no, har det blitt gitt litt feil inntrykk av utviklingen på grunn av svingningene. Nå vil vi kun publisere kvartalsvise tall gjennom media, sier han og mener at grunnlaget blir mye bedre med 9.000 respondenter i løpet av tre måneder.

Gallup kan likevel ikke slutte å levere månedlige tall til de kundene som kjøper Pulsar og har tegnet kontrakter med instituttet. Pulsar er et PC-verktøy som gir kundene mulighet for kjøring av ulike statistikker, og det er naturligvis sjanser for at tall slipper ut fra de leveringen - selv om Gallup helst ser at det ikke skjer.

Det er blant annet i mediesammenheng og på egen web hvor Gallup dropper publiseringer av månedlige oppdateringer.

Publiseringen av Intertrack, Gallups månedlige målinger av generell nett-tilgang og nettbruk, fortsetter derimot med samme hyppighet som tidligere.

Til toppen