Gallup fornøyd med at det blir anbud på internettmålinger

På ny forsøker man å få etablert en helhetlig standard på internettmålinger i Norge. Norsk Gallup, som til nå har hatt de facto standard, er glad for initiativet fra INMA.

- Vi er en av dem som skal levere anbud på dette, opplyser Dag Andersen som leder internettvirksomheten i Norsk Gallup Institutt.

Det var tidligere i dag internettorganisasjonen INMA sendte ut en pressemelding hvor de hevdet at store aktører i Internett-Norge står samlet bak retningslinjene for et anbudsdokument på nettmålinger.

Dokumentet skal være et resultat av at annonsørene og bransjen lenge har etterspurt sammenliknbare tall.

Det har siden webens kommersielle begynnelse på midten av 90-tallet foregått en diskusjon og vært gjort flere gode forsøk både på å opprette en felles organisasjon og en felles standard og ditto retningslinjer for internettstatistikk.

Her kan du lese saker om temaet på digi.no fra 1997-2000:


- På vegne av våre medlemmer inviterer INMA til anbud om levering av løpende målinger for Internett i Norge. Den forespurte internettmålingen skal levere de offisielle tall for bruk av Internett i Norge, og skal tilfredsstille de krav som er statuert av INMAs medlemmer.

Anbudet er delt opp i fire moduler, opplyser leder av INMA, Terje Gaupseth, i en pressemelding:

  • Etableringstall for totalmarkedet
  • Trafikkmålinger
  • Demografi
  • Annonsemålinger

- Annonsørene stiller stadig høyere krav om at reklamemediene skal kunne dokumentere hva de leverer. For Internett, som er et ungt medium, er det spesielt viktig å kunne levere relevante, troverdige og sammenliknbare nøkkeltall for parametere relatert til trafikk og demografi, sier Terje Gaupseth videre.

Anbudet er sendt til ledende institutter og aktører i Norge, og intensjonen er at målingene skal være i gang 1. oktober.

Dag Andersen i Gallup mener dette er et positivt tiltak, til tross for at Gallup nærmest har kuppet nettmålingene her til lands, spesielt gjennom WebMeasure-verktøyet som måler Internett-trafikk.

Mens både Jupiter MMXI Nordic og NetRatings har gitt opp å etablere panelmålinger Norge, har Gallup kjørt på med WebMeasure som de facto standard, supplert med tall fra panelmålingene til NetValue og tall fra den store intervjuundersøkelsen 'Forbruker og Media' (F&M).

Internett-tallene fra F&M hadde en periode navnet Web-Toppen, trass i at den ikke var en internettbasert undersøkelse.

- Det er viktig å få noe bransjen kan enes om. INMA er den organisasjonen som har med seg mange av de største nettstedene i Norge. Det er positivt at de går ut i en slik prosess for å å enhetlige tall, mener Andersen.

Han opplyser at hans egen institutt er i en periode med produktutvikling som skal gjøre nettmålingene fra Gallup bedre. Dette innebærer at man skal prøve å utnytte kryssbruken mellom metodene bedre. Dette innebærer at for eksempel NetValue-delen kan være i fare for et annet, bedre produkt.

Men dette vil ikke Andersen snakke noe særlig om.

- Vi har fått aksept for at WebMeasure er den valutaen som gjelder. Dessuten benytter Taylor Nelson seg av panelmålinger til NetValue gjennom en avtale. Nå jobber vi med å få frem bedre data på demografi og hvem brukerne er, hvor mye dobbeltdekning som finnes. Alt i alt hvem som er på nettstedene og hvor de surfer fra, enten det er hjemme eller på jobben, sier han.

Men det er ikke sikkert at det bare kommer til å bli én aktør:

- Avtaler vil bli inngått med de(n) aktøren(e) som best tilfredsstiller kriterier som kvalitet, pris, leveringstid, softwareløsninger, sikkerhet, validitet av data etc. Vi kan gjerne ende opp med fire forskjellige aktører for de fire modulene, presiserer Gaupseth.
Til toppen