Gallup med europeisk statistikkavtale

Helsetjenesten NetDoktor, som i dag finnes i seks land, har inngått avtale med Gallup om servermålinger av alle nettstedene gjennom systemet WebMeasure. Dette kan være et steg på vei mot felles målinger i Europa.

Helsetjenesten NetDoktor, som i dag finnes i seks land, har inngått avtale med Gallup om servermålinger av alle nettstedene gjennom systemet WebMeasure. Dette kan være et steg på vei mot felles målinger i Europa.

Etter flere års forpostfektninger har internettbransjen fortsatt ikke kommet fram til en felles standard for internettmålinger i Europa. Svensker og dansker har kommet mye lenger enn nordmenn når det gjelder målinger av nettstedenes trafikk, men noen felles standard har ingen kommet fram til.

I Danmark har for eksempel Gallup greid å slå seg opp med server-verktøyet WebMeasure som måler både sidevisninger og brukersesjoner. Norsk Gallup Institutt er også i gang med innsalget på det norske markedet, men foreløpig har det ikke blitt noe standard for nettstedene. Ett av problemene er prisen.

Nå slår helsetjenesten NetDoktor, som har sitt hovedkvarter i Danmark, et slag for verktøyet. Ifølge en pressemelding innføres målesystemet i alle de seks landene hvor selskapet har en tjeneste. Det dreier seg om Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og Storbritannia.

Tjenesten har sine egne redaksjoner i de seks landene bestående av journalister, leger og farmasøyter. I mars måned hadde tjenesten 1,1 millioner brukersesjoner/besøk (ikke unike brukere) og ti millioner sidevisninger i de seks landene. Til sammenligning meldte den norske konkurrenten Doktor Online, som nå skal satse i Norden, at den kun i Norge hadde ti millioner sidevisninger.

- Systemet til Gallup regnes som den strengeste metoden for trafikkrapportering i Europa for tiden. Derfor er det umulig å sammenligne våre tall med konkurrentenes som benytter "snillere" målemetoder, hevder Atle Klovning som er daglig leder av NettDoktor i Norge.

Jarle Petterson, redaksjonssjef av Nettdoktor.no, sier til digi.no at en av grunnene til at de har valgt Gallups system er fordi man ønsker økt edruelighet med hensyn til tall på nettet. Han sier selv at de har erfart at brukersesjonene har minsket drastisk etter at de gikk fra flere andre statistikksystemet til WebMeasure.

- WebMeasure ignorerer sider som ikke er skikkelig lastet. En usynlig gif nederst på siden teller sideoppslagene og er det siste elementet som lastes. Dermed blir tallene ofte lavere enn ved andre målinger, sier Petterson som håper at dette etter hvert kan bli standard for alle servermålinger.

Til toppen