Gallup oppretter egen internettavdeling

Norsk Gallup Institutt tar endelig Internett på alvor organisasjonsmessig og oppretter en egen internettavdeling på fem personer under ledelse av Ulf Andersen.

Norsk Gallup Institutt tar endelig Internett på alvor organisasjonsmessig og oppretter en egen internettavdeling på fem personer under ledelse av Ulf Andersen.

Avdelingen heter Internet Research og er opprettet som "en naturlig videreføring av satsingen", som administrerende direktør Gudbrand Jevne sier på Gallups egne hjemmesider. Den kostnadskrevende avdelingen består av fem personer med tidligere rådgiver Ulf Andersen som avdelingsleder.

Hittil har Gallup latt internettansvaret flyte litt rundt i organisasjonen med forskningsleder Knut-Arne Futsæter som frontfigur. Av de fire, blir Ulf Andersen og rådgiver Tore Wæthing med over i den nye avdelingen. I tillegg består avdelingen av en sosiolog, en webmaster og en applikasjonsutvikler.

Til sammenlikning har den hardeste konkurrenten, MMI. kun én person som jobber med Internett på heltid. Avdelingssjef Bente Dahlum, tidligere alpinist og MMI-ansatt gjennom ti år, får ad-hoc-hjelp fra sine kolleger når det gjelder undersøkelsene om Internett.

Gallup fokuserer på fire områder i sin nysatsing:

  • undersøkelser om Internett
  • undersøkelser gjennom bruk av Internett
  • utvikling av interaktive applikasjoner for rapporteringsformål, og
  • utvikling/drift og vedlikehold av Gallups egne hjemmesider på Internett.
Til toppen