Gallup støtter KDL på år 2000

En undersøkelse Norsk Gallup har gjennomført rundt år 2000-beredskapen i norske bedrifter er sammenfallende med konklusjonene i undersøkelsen som Kontor- og datateknisk landsforening la fram tirsdag.

Gallup-undersøkelsen inneholder to spørsmål. Det ene dreier som om hvorvidt man har satt av midler på budsjettet i forbindelse med år 2000-problemet. Ifølge Gallup svarer to tredeler nei. På tilsvarende spørsmål i KDL-undersøkelsen svarer bare 44 prosent nei, men det er hele 20 prosent som ikke vet og bare 22 prosent svarer et ubetinget ja.

Det andre spørsmålet er om bedriften har "undersøkt om programmene er konstruert for år 2000". Her svarer 71 prosent ja, mot 43 prosent på samme spørsmål i november i fjor. Dette spørsmålet avdekker en viss vilje til å gjøre noe med problemet. Men prosenten ja-svar må vurderes i forhold til svarene på KDL-undersøkelsen der bedriftene ble spurt om de hadde vurdert risikoen i forbindelse med år 2000-problemet: 22 prosent ja, 20 prosent vet ikke og 58 prosent nei.

Ellers forteller Gallup at innen både programvare og maskinvare er det flere bedrifter som vil øke sine investeringer enn redusere dem. Gallup konkluderer med fortsatt vekst for IT-bransjen, trass i svingende aksjekurs og rentenivå.

Til toppen