Galt å si nei til yaTack

De staves forskjellig men uttales helt likt, de henholdsvis norske og danske nettbutikkene yaTack og Jatak. Danske Jatak vil helst totalforby yaTack i Danmark, men nordmennene stiller med gode kort.

- Vi er konkurrenter, sier Jatak, som vil ha et forbud om å registrere yaTack under de samme kategorier som Jatak i Danmark.

Saken er brakt inn for forretningsdomstolen Sø- og Handelsretten og for Patentdirektoratet.

Jatak har allerede oppnådd en avgjørelse om at yaTack krenker deres varemerke, men forbudet som ble avsagt i København Byret er opphevet fordi selskapet ikke oppfylte de gitte betingelsene i tide, skrev Aftenposten i forrige uke.

YaTacks administrerende direktør Hans Christian Qvist er ikke bekymret:

- Danmarks tyngste ekspert på varemerking har gått ut og sagt seg enig med våre advokater, forteller Qvist. - Jatak er et altfor vanlig navn til at det kan registreres; her har den danske Varemerkestyrelsen rett og slett begått en feil. Han viser til et annet tilfelle i Danmark, der navnet tillykke ikke fikk varemerkeregistrering.

- Dessuten er vi ikke konkurrenter, sier den norske direktøren.

Danske Jatak.com, som i likhet med nordmennene har ambisjoner om større internasjonale satsinger, er en tilbudsavis som skal tjene penger på å sende abonnenter skreddersydde annonseaviser per e-post. yaTack er et nettsted som selger varer gjennom et varemagasin, auksjoner og snart også gjennom gruppesalg. Det satses først og fremst på IT, musikk, bøker og video.

Også norske eksperter støtter yaTack sin sak: Henrik A. Jensen i Jussnett sier seg "helt enig" i at Varemerkestyrelsens vedtak bør oppheves. Jatak-navnet er satt sammen av to vanlige danske ord, på samme måte som Jussnett. Vi fikk ikke varemerkeregistrere vårt navn av nettopp den årsaken, forteller Jensen.

yaTack derimot, kan registreres slik fordi måten det staves på gjør navnet genuint.

Både yaTack og Jensen mener det er rimelig å forvente at varemerket oppheves og at yaTack får fortsette som før i Danmark.

Til toppen