Gamle Cell går med overskudd

Bouvet, tidligere Cell Network, har gått i pluss siden august. Styreformann Sverre Hurum hevder konsulentene greier pluss for året, samtidig som de ansatte kjøper tilbake to tredeler av selskapet.

Firmament AS kjøpte i august i år 100 prosent av aksjene i Cell Network AS fra det svenske morselskapet Cell Network AB.

Dermed var nettkonsulentene i Cell i Norge kvitt mye gammel moro og kunne i realiteten starte omtrent på scratch. "En ny tidsregning", er styreformann Sverre Hurums karakteristikk.

I går kom meldingen om at selskapet, som i dag heter Bouvet AS, har gjennomført en emisjon der 120 av de 135 ansatte har valgt å investere i selskapet de jobber i. Det innebærer at Firmament har solgt seg ned til 34 prosent, mens de ansatte heretter eier 66 prosent.

- Det har vært meningen helt siden starten at de ansatte skulle bli medeiere, sier Hurum til digi.no. Han opplyser at de etter emisjonen har verdsatt selskapet til rundt 15 millioner kroner og at de måtte utvide de ansattes emisjon med to millioner kroner for at alle de 120 ansatte skulle få en bit av selskapet.

- Det er alltid hyggelig med mer penger i kassa, men vi går i pluss. Det har vi gjort siden august, til sammen har vi tjent mellom 3,5 og 4 millioner kroner, hevder Hurum og mener at de for hele året, som etter oppkjøpet halvveis i 2002 blir litt annerledes, skal gå i pluss. Første halvår av 2002 ga et dritfsunderskudd for Cell Network Norge på rundt 1,7 millioner kroner.

Så sent som i februar 2001 hadde selskapet 230 ansatte i Norge og i fjor var driftunderskuddet 41 millioner kroner.

Hurum regner med en omsetning for året på 105 millioner og mener de ligger litt foran konkurrentene i restruktureringsløpet blant IT- og nettkonsulenter. Cell/Bouvet har altså også kuttet i staben, men kanskje ikke så drastisk som mange andre. I tillegg har de sett en nedgang i timeprisene på mellom 10 og 15 prosent.

- Men nedgangen i timepriser har skjedd for hele markedet, ikke bare hos oss. Selskapet har i løpet av året gjennomført store omstillinger, og er nå konkurransedyktig. Vi satser på å holde oss på en ti prosents resultatmargin, fortsatt med et stramt grep om kostnadene. Det skal ikke koste for mye å produsere én time. Uansett må vi følge nøye med i det tøffe markedet fremover, sier han.

Men da må de nok ikke bruke for mye energi på avsporinger som navneendring. Da Cell skulle velge nytt navn, valgte de Ronde, et navn som viste seg å være et beskyttet familienavn. Surret førte til at selskapet måtte velge navn på ny. Det endte på Bouvet, hentet fra Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet som eies av Norge.

Bouvet fortsetter satsingen på tre bransjer, inkludert offentlig sektor, energisektoren og handelssektoren.

- Dessuten vil vi holde et øye på finanssektoren, der vil det skje mye i tiden fremover, spår Hurum. Han har sin egen teori på hvorfor Cell/Bouvet har greid å gjøre comeback i et konsulentmarked preget av meget hard konkurranse, pressede priser og lange salgssykluser:

- Det er en kompetansemiks og mennesker med lang erfaring som gjør det. Vi har en snittalder på 35 år i vårt selskap, med folk som har bransjeerfaring på ti år. Mange av dem har jobbet i Cell i nesten seks år, sier han og hevder at de har et gjenkjøp på hele 80 prosent på eksisterende kundemasse.

Les også disse sakene:

Til toppen