Gamle linjer blir mer verdifullt for Telenor

Gamle linjer blir mer verdifullt for Telenor

Telenor dobler overskuddet og tjener faktisk mer på de gamle fastlinjene enn på lenge.

Telenor doblet i 2006 årsresultatet i forhold til 2005. Overskuddet ble i fjor på 15,9 milliarder kroner, mot 7,6 milliarder kroner året før.

Driftsinntektene var på 91,1 milliarder kroner i 2006, mot 66,5 milliarder kroner i 2005.

- 2006 har vært et fremragende år der høy vekst i driftsinntekter og resultat bidro til en betydelig styrket kontantstrøm. Antall abonnement i våre mobilvirksomheter økte med mer enn 30 millioner til 115 millioner, sier Jon Fredrik Baksaas.

I Norge leverte Telenors mobildivisjon omsetningstall som var marginalt bedre enn tidligere. For fjerde kvartal leverste Telenor Mobil 8,58 milliarder i omsetning for året som helhet, mens tilsvarende tall for 2005 var 8,15 milliarder kroner. Driftsoverskuddet utgjorde 4,6 milliarder kroner.

Fjerde kvartal utgjorde 2,13 milliarder kroner i omsetning og av det ble det et driftsresultat på 1,1 milliarder kroner.

På fastlinjer opplevde Telenor en omsetningsdegang på nesten en milliard kroner. Omsetningen endte på 6,3 milliarder kroner, mot 7,3 milliarder i 2005. Selskapet ble allikevel sittende igjen med et større driftsoverskudd. 3,1 milliarder ble driftsoverskuddet på norske fastlinjer i 2006.

Til toppen