Gamle lover bremser USAs trådløse fremtid

USA planlegger også en UMTS-auksjon, men en serie lover fra 90-tallet gjør at det blir lenge til du kan surfe trådløst i USA.

USA planlegger også en UMTS-auksjon, men en serie lover fra 90-tallet gjør at det blir lenge til du kan surfe trådløst i USA.

Som alle store vestlige industriland, planlegger også USA en auksjon for å selge lisenser til å lage neste generasjons høyhastighets trådløse mobiltelefon-systemer. Her i Europa er disse auksjonene for lengst i gang, blant annet her i Norge, hvor søknadsfristen går ut 14. august.

USA ligger langt bak Europa når det gjelder mobiltelefoni og trådløs Internett-bruk, og verre vil det trolig bli. For en serie lover fra 90-tallet kan føre til at teleselskapene nekter å by på de mulighetene det amerikanske teletilsynet, FCC, vil tilby dem.

Hovedproblemet er at USA var som verdens ledende teknologiske nasjon svært tidlig ute med trådløs teknologi og delte ut biter av spektrumet ganske fritt til militære og forskjellige sivile bransjer, blant annet TV-stasjoner.

- Problemene man nå står ovenfor i USA er nok et eksempel på hvordan Europa har vært flinkere til å organisere og skape billigere og bedre tjenester som spenner over landegrensene, sier Tore Aarønæs, telekonsulent og tidligere ansatt i Teleplan og Netcom, til digi.no .

Det er derfor blitt svært trangt i USA, og store deler at det spektrumet europeiske land nå åpner opp er allerede opptatt. I USA bruker mange TV-stasjoner det såkalte UHF-båndet på rundt 700 Mhz, skriver The Economist. I tillegg gav kongressen TV-bransjen mye båndbredde til fremtidige digitale sendinger i 1996. Dette skjedd gratis uten noen auksjon.

FCC planlegger derfor en auksjon der selskaper som AT&T, AOL-Time Warner, Microsoft, Worldcom og Voicestream først må kjøpe lisenser for opptatt spektrum. Hvordan de etterpå skal kjøpe ut TV-stasjonene som bruker dem, vil ikke FCC legge seg opp i.

Men det blir dyrt, - og svært risikabelt for teleselskapene. Jo mer et teleselskap har betalt for sendeplassen en TV-stasjon bruker, jo mer vil TV-selskapet kunne presse teleselskapene for.

Saken kompliseres av at TV-selskapene mister rettigheter til å sende på lokale kabelnett dersom de ikke sender i lufta. TV-selskapene skal legge om til digitale sendinger som vil frigjøre frekvensbåndene først innen 2005.

Anslag tilsier at UMTS-aktørene i USA vil måtte betale 450 milliarder kroner for lisenser og kanskje like mye for å få TV-selskapene til å flytte. Ikke overraskende mener store deler av IT- og teleindustrien at det ikke går an å auksjonene bort opptatt plass.

Til toppen