Gamle mobiltelefoner truer miljøet

Folk bryr seg ikke om å resirkulere gamle mobiltelefoner, viser ferske tall.

Gamle mobiltelefoner truer miljøet

Folk bryr seg ikke om å resirkulere gamle mobiltelefoner, viser ferske tall.

Dersom alle de tre milliarder menneskene over hele verden som eier en mobiltelefon hadde returnert én terminal hver kunne vi ha spart 240.000 tonn med råmateriale og redusert klimagasser tilsvarende det å fjerne fire millioner biler fra veiene.

Men det er en lang vei å gå for å nå dette målet.

Kun tre prosent resirkulerer sine mobiltelefoner til tross for at de fleste har gamle telefoner liggende hjemme. Dette i følge en internasjonal undersøkelse utført på oppdrag for Nokia. Tre av fire respondenter oppgir at de ikke en gang tenker på å resirkulere sine gamle terminaler, og nesten halvparten har ikke vært klar over at dette er en mulighet.

I fjor kjøpte nordmenn 2,3 millioner mobiltelefoner. I snitt beholder vi mobiltelefonen i to år. Ungdom mellom 16 til 20 beholder mobilen i bare ni måneder før de bytter til en ny.

Det blir det mange utrangerte mobiltelefoner av – og tallene fra returselskapet Elretur tyder på at mange av disse kan utgjøre en stor miljøfare.

Mobiltelefonen er liten og kan virke harmløs. Men den inneholder både bromerte flammehemmere og tungmetaller som kadmium.

    Les også:

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 6.500 mennesker i 13 land. Landene omfatter Finland, Tyskland, Italia, Russland, Sverige, Storbritannia, De forente arabiske emirater, USA, Nigeria, India, Kina, Indonesia og Brasil. Nokia har gjennomført undersøkelsen for å finne ut mer om forbrukeres holdninger og atferd knyttet til resirkulering, og for å understøtte selskapets returprogrammer og øvrige tiltak.

– Det kommer tydelig frem i denne undersøkelsen at svært få mobiltelefoner blir resirkulert etter at de har nådd livets slutt. Mange er ganske enkelt ikke klar over at gamle mobiltelefoner som ligger bortgjemt i skuffer og skap kan resirkuleres, eller hvordan dette kan gjøres. Nokia arbeider for å gjøre resirkulering enklere ved å spre informasjon og ved å videreutvikle globale returprogrammer, sier Markus Terho, Director of Environmental Affairs i Nokia.

Til tross for at hver respondent i undersøkelsen i gjennomsnitt har eid fem mobiltelefoner er det svært få av de gamle terminalene som er blitt resirkulert. Bare tre prosent svarer at de på et eller annet tidspunkt har resirkulert en telefon. Samtidig er det svært få, bare fire prosent, som ender opp i søpla. Hele 44 prosent av terminalene blir beholdt i hjemmet uten å være i bruk. En stor andel svarer at de gir sine gamle mobiltelefoner nytt liv ved å gi dem videre til familie og venner. 16 prosent svarer at de selger sine brukte telefoner, dette er spesielt utbredt i vekstmarkedene.

På verdensbasis sier 74 prosent av forbrukerne at de ikke tenker på å resirkulere sine telefoner. Dette til tross for at nesten like mange, 72 prosent, mener at resirkulering er viktig for miljøet. Undersøkelsen viser at en av hovedgrunnene til dette rett og slett er at respondentene ikke vet hvor og hvordan de kan resirkulere.

Opp til 80 prosent av en Nokia-terminal er resirkulerbar, og kostbare deler kan gjenbrukes i nye produkter – i alt fra kjeler, parkbenker og tannfyllinger til saksofoner og andre instrumenter. Halvparten av respondentene i undersøkelsen visste ikke at telefoner kan resirkuleres på denne måten. Lavest var bevisstheten i India (17 prosent) og i Indonesia (29 prosent). I Storbritannia var det flest respondenter som kjente til muligheten for resirkulering (80 prosent), med Finland og Sverige (begge 66 prosent) følgende hakk i hel.

– Ved å bruke den beste resirkuleringsteknologien kan de fleste delene benyttes igjen. Mellom 65 og 80 prosent av en Nokia-enhet kan resirkuleres. Plast som ikke kan resirkuleres brennes for å gi energi til resirkuleringsprosessen, mens andre materialer gjøres om til flis eller brukes i byggematerialer. På denne måten unngår vi at enkelte deler ender opp på søppelfyllingen, sier Terho.

Mange av respondentene i undersøkelsen vet ikke hvordan de skulle komme i gang med resirkulering, til tross for at de vet at dette er mulig. To tredeler oppgir at de ikke vet hvordan de kan resirkulere en mobiltelefon, og 71 prosent vet ikke hvor de kan gjøre det.

Nokia tilbyr returprogrammer for mobiltelefoner i 85 land over hele verden. Samlet utgjør dette den største frivillighetsplanen i industrien. Forbrukere kan levere sine gamle telefoner i alle Nokia-butikker i tillegg til nesten 5000 service-sentre. Her kan du finne nærmeste lokasjon.

På bakgrunn av funnene i undersøkelsen er Nokia i ferd med å utarbeide en rekke kampanjer og aktiviteter for å gi mennesker mer informasjon om hvorfor, hvordan og hvor de kan resirkulere sine gamle mobiltelefoner, ladere og tilbehør. Selskapet utvider også sitt globale returprogram ved å øke antall returbeholdere og intensivere promoteringen av disse.

Til toppen