Gamle systemer tapper IT-budsjettene

Gamle systemer som ikke brukes fases ikke ut og tapper IT-budsjettene for store summer, viser en ny undersøkelse.

Gamle systemer som ikke brukes fases ikke ut og tapper IT-budsjettene for store summer, viser en ny undersøkelse.

En undersøkelse gjennomført av bransjeorganisasjonen BPM Forum viser at veldig mange bedrifter ikke pensjonerer IT-systemer de ikke bruker.

Tallene stammer fra USA, men det er liten grunn til å tro at situasjonen ikke gjelder også europeiske og norske bedrifter.

Tallene fra BPM Forum viser at 35 prosent av de 226 spurte bedriftene som sjekket, hadde en rekke systemer som ikke var i bruk. Disse systemene slukte mellom 5 og 15 prosent av IT-budsjettene i form av serverkapasitet, lisensavgifter og andre kostnader.

Tallene stammer etter alt å dømme fra mellomstor og store bedrifter.

Og det blir verre. 23 prosent av bedriftene mente at ikke-brukte systemer slukte mer 15 prosent av budsjettene.

Årsaken er enkel: Tre av fire selskaper hadde ingen systematikk som fanget opp at systemer ikke var i bruk lengre.

På denne siden hos BPM Forum kan du laste ned hele rapporten.

Til toppen