Gammel fiende med i Microsofts Linux-klubb

Linspire følger etter Novell og Xandros, og blir med i Microsofts nye Linux-klubb.

Gammel fiende med i Microsofts Linux-klubb

Linspire følger etter Novell og Xandros, og blir med i Microsofts nye Linux-klubb.

Linspire og Microsoft har inngått en samarbeidsavtale etter modell av dem Microsoft har undertegnet med to andre Linux-distributører, Xandros og Novell.

Linspire distribuerer en Linux-klient beregnet på bruk i hjem, skoler og småbedrifter. Den kommer i en betalversjon, Linspire, og en gratisutgave, Freespire. Selskapet driver også tjenesten CNR (Click N Run) som tilbyr en spesielt enkel måte å installere nye applikasjoner på. CNR skal i løpet av juni gjøres gratis tilgjengelig til alle, med et tilbud på over 20.000 Linux-applikasjoner for PC.

Linspire het Lindows da det ble opprettet i 2001: Navnet påkalte Microsofts juridiske vrede, og i 2004 ble det inngått et forlik der Lindows-navnet ble byttet ut: Linspire fikk på sin side tilgang til Windows Media kodek-er og 20 millioner dollar kontant.

Den nye samarbeidsavtalen mellom Linspire og Microsoft omfatter teknologi og patenter. Linspire-kunder med betalversjonen av distribusjonen får en garanti om at de vil skånes for eventuelle søksmål mot patentbruddene Microsoft mener Linux gjør seg skyldig i. De får også tilgang til Linspires tilrettelegging av Microsoft-teknologi innen lynmelding, medieformater og fonter: Det innebærer at de får en Linux-klient som kan utveksle lynmeldinger med Windows-klienter, som kan spille av lyd og video i alle Windows-formater, og som gir dem TrueType-fonter på linje med Windows.

Ellers innebærer avtalen at Linspire skal samarbeide med blant annet Novell og Microsoft om konvertering mellom dokumentformatene ODF og Open XML, og at Windows Live Search blir standard søkealternativ for nettleseren (Firefox) i Linspires Linux-klient.

    Les også:

Til toppen