Gammel PC ikke alltid billigere enn ny

Er IT-sjefen knipen på å spandere ny PC men satser i stedet på å vedlikeholde den gamle boksen fra 1999? Da bør du få henne til å lese denne saken.

Er IT-sjefen knipen på å spandere ny PC men satser i stedet på å vedlikeholde den gamle boksen fra 1999? Da bør du få henne til å lese denne saken.

Typisk beholder bedrifter og offentlige kontorer sine PC-systemer i cirka tre år før de skifter ut maskinparken. De senere års negative økonomiske utvikling på verdens børser generelt og i IT-bransjen spesielt, har imidlertid ført til økt kostnadskontroll og dermed også lavere utskiftingstakt av ny teknologi. Mange bedrifter passerer den typiske treårsgrensen med måneder, noen endog med år.

Men det er kanskje ikke den rette måten å spare penger på. For ifølge en ny rapport fra analysefirmaet Gartner er det slett ikke alltid slik at det lønner seg å flikke på gammelt utstyr i stedet for å kjøpe nytt.

Gartner sier nå at å holde fast ved gamle PC-er i fire år eller mer ofte resulterer i at kostnadene flyttes fra direkte utgiftskategorier - som maskinvare, programvare og IT-ansatte - til indirekte kostnadskategorier som lavere produktivitet og økt nedetid.

Ifølge analysefirmaet er den gjennomsnittlige årlige TCO (total cost of ownership) for en PC som er tre år gammel omtrent den samme for en PC som er to til seks år gammel, men det er likevel store endringer å se i hvem som faktisk må betale for at datasystemene eldes: Bedriften eller sluttbrukeren.

I rapporten "Desktop TCO for Years 4, 5 and 6: Someone Has to Pay", skriver Gartner at bedriftene, før de bestemmer seg for hvilket livsløp PC-er skal ha i deres organisasjon, må forstå hva som styrer deres produktivitet, hvilke muligheter ny teknologi vs. gammel gir, og hvor store migrasjonskostnader selskapet står overfor - og hvem det er som utsettes for disse kostnadene.

Gartners analyse anbefaler en fireårig livssyklus for "vanlige" ansatte og tre år eller mindre for mer avanserte PC-brukere.

Fem års levetid er bare å anbefale der applikasjonslasten er svært begrenset og ikke endrer seg. Å beholde PC-er enda lenger vil trolig resultere i et for stort sprik mellom maskinvare og operativsystem til at det kan anbefales, ifølge Gartner.

Til toppen