Gammeldags å kreve statlig kontroll med IT-Fornebu

Administrasjonsminister Laila Dåvøy kritiserer IT Fornebu Technoport fordi kapitalutvidelser og emisjoner kan utvanne statens kontroll. - Gammeldags tenking overfor et privat selskap, repliserer Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum.

Administrasjonsminister Laila Dåvøy kritiserer IT Fornebu Technoport fordi kapitalutvidelser og emisjoner kan utvanne statens kontroll. - Gammeldags tenking overfor et privat selskap, repliserer Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum.

Både under høringen i forrige uke og siden til flere aviser, har administrasjonsminister Laila Dåvøy gjort et poeng av at IT Fornebu Technoport, selskapet som stortingsflertallet ønsker skal bygge og drive et IT-senter på den nedlagte flyplassen, planlegger flere kapitalutvidelser og emisjoner.

Til DN Ajour sier hun: "Hvis ikke staten går inn med vesentlig mer penger enn de 160 millionene som er bevilget for i år, så vil vi raskt miste den varige kontrollen over prosjektet som har vært en betingelse fra Stortinget tidligere."

Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum som står bak prosjektet, poengterer at det vil dreie seg om et privat eiet senter der staten skal være samarbeidspartner. Han er helt uenig i at staten skal ha styring og kontroll.

- Det er gammeldags å bruke en eierandel til å sikre styring og kontroll. Staten og de private må samarbeide for å få til felles løsninger. Dette dreier seg om to forskjellige måter å tenke på, den gamle og den nye. Dåvøy er gammeldags i sin tenkning, sier Vigtel til digi.no.

Vigtel har ingen motforestilling mot at selskapet setter i gang med en statlig eierandel på 33,4 prosent.

- Planene våre gjør det helt nødvendig med kapitalutvidelser og emisjoner. Staten kan velge å bli med på disse for å opprettholde sin eierandel, eller man kan la være og la sin innflytelse utvannes, sier han.

Påstanden om at Stortinget skal ha stilt varig statlig kontroll som en betingelse, stiller han seg uforstående til.

Vedtaket som Stortinget fattet 25. februar i fjor lyder slik:

"Stortinget ber Regjeringen om at følgende blir gjennomført:

1. Snarest og før 1. juni 1999 utpekes hvilket selskap som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

2. I samråd med dette selskapet fastsette hvilket område som kreves for å gjennomføre planene for et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning.

3. Staten deltar som medeier i dette selskapet. Staten kan gå inn med bygninger og eiendommer. Verdifastsettelsen på Statens eiendommer avgjøres ved takst i henhold til EØS-regelverket.

4. Regjeringen må snarest ta opp forhandlingene med Oslo kommune for å finne en løsning for de deler av eiendommen som legges til kunnskapssenteret, som eies av Oslo kommune.

5. Terminalbygningen legges inn i det felles eierselskapet. Virksomheten skal igangsettes i terminalbygget fra høsten 1999 i henhold til Stortingets føringer i denne og tidligere innstillinger.

6. Det inngås en avtale med selskapet om Statens øvrige engasjement i kunnskapssenteret, bl.a når det gjelder forskning, utdanning, næringsutvikling og samarbeid med regionene."

Vedtaket ble fattet med 51 mot 45 stemmer. Bare Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stemte for.

Les også:


IT-gründere synes APs ja til Fred Olsen er uinteressant
IT Fornebu - en god idé?
Fremskrittspartiet sier offisielt "ja" til IT Fornebu Technoport
Stortinget: Åpen høring om IT-senter på Fornebu

Til toppen