Gammelnytt IT-selskap på børs

Den utfisjonerte delen av Computer Advances Group, Digital Graphics, fusjoneres med Helioprint A/S og danner en dominer aktør innen systemintegrasjon i grafiske miljøer. Det nye selskapet børsnoteres i mars.

Den utfisjonerte delen av Computer Advances Group, Digital Graphics, fusjoneres med Helioprint A/S og danner en dominer aktør innen systemintegrasjon i grafiske miljøer. Det nye selskapet børsnoteres i mars.

CAG kunngjorde idag at de er iferd med å utfisjonere Digital Graphics (DG) fra selskapet. Samtidig er det inngått en intensjonsavtale med Helioprint om fusjonering. De to nye selskapene vil i etterkant av fusjonen foreta en emisjon på mellom 15 og 30 millioner, med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer.

De to fusjonspartnerne har idag en samlet omsetning på 160 millioner, og forventes å ha et samlet resultat for 1996 på 5-6 millioner kroner. Aksjene i de to selskapene vil bli omformet til nye Helioprint/Digital graphics aksjer i henhold til bytteforholdet én til én.

- Vi regner med at børsnotering vil skje i mars april, sier administrerende direktør i Helioprint, Morten Roisland til digi:data. Han legger til at fremtiden for det nye selskapet ser lys ut.

- Helioprint/Digital Graphics vil i bli en svært dominerende aktør innenfor systemintegrasjon i grafiske miljøer. Mens DG har kompetansen på reklamebransjen, heller vi mest mot avismiljøene. Vi utfyller hverandre, sier Roisland. Han legger til at de to selskapene vil ha behov for nytt personell i året som kommer, og frykter ikke det stramme arbeidsmarkedet på denne type kompetanse.

- Jeg tror vi vil fremstå som en spennende og attraktiv arbeidsplass, sier Roisland.

Til toppen