Går for 10-Gigabit Ethernet

Til tross for at Gigabit Ethernet såvidt begynner å komme i bruk, har flere selskaper allerede startet utviklingen av etterfølgende nettverksteknologier.

Til tross for at Gigabit Ethernet såvidt begynner å komme i bruk, har flere selskaper allerede startet utviklingen av etterfølgende nettverksteknologier.

Ifølge ZDNet UK skal blant annet Cisco Systems, 3Com og Hewlett-Packard allerede ha startet utviklingen av en Ethernet-teknologi med overføringskapasitet på 10 milliarder bits per sekund.

Foreløpig finnes det kun noen få laboratorieprototyper av slike nettverk. Flere analytikere og markedskjennere tror derfor det fortsatt kan drøye minst to år før standardiserte 10-Gigabit Ethernet-systemer blir kommersielt tilgjengelige. I tillegg mener de at etterspørselen etter slike systemer er svært begrenset i LAN-miljøer (lokalnett).

Likevel ser det ut til å være en del interesse blant produsenter av høyhastighetsnett til å begynne på en 10-Gigabit Ethernet-standard. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som vedlikeholder Ethernet-standardene, ventes derfor å opprette en studiegruppe for den nye teknologien i mars.

Det man først må få klarlagt, er hva behovet er. Ifølge nettverksansvarlige ZDNet UK har vært i kontakt med, vil 10-Gigabit Ethernet blant annet kunne tilby en kostnadseffektiv metode å bygge høyhastighets MAN (Metropolitan Area Network) med distanser på opptil 100 km. En fordel 10-Gigabit Ethernet har i forhold til andre høyhastighetsteknologier som for eksempel ATM (Asynchronous Transfer Mode), er den – i hvert fall i teorien – sømløse tilkoblingen mot eksisterende Ethernet-nettverk

Til toppen