Går foran og blir "karbon-nøytral"

Som det første IT-selskapet skal Dell nøytralisere sine utslipp.

Går foran og blir "karbon-nøytral"

Som det første IT-selskapet skal Dell nøytralisere sine utslipp.

På et politisk forum i USAs hovedstad Washington DC i går, organisert av Center for Strategic and International Studies (CSIS), lovet toppsjef Michael Dell at hans selskap vil sørge for, innen utgangen av 2008, å nøytralisere alle klimagass-utslipp som Dell bidrar til globalt.

Dell bruker uttrykket «karbon-nøytralitet» om dette målet. Han forklarer at det innebærer å tallfeste organisasjonens samlede bidrag til utslipp av klimagass, og så implementere strategier for å redusere og avskaffe disse utslippene.

De konkrete tiltakene som Dell vil implementere, dreier seg i hovedsak om energi og treplanting. Innen energi vil selskapet sørge for stadig mer energieffektive produkter, og for at mest mulig av dets eget forbruk skal komme fra fornybare energikilder.

Innen treplanting har selskapet allerede et program beregnet på forbrukere, kalt «Plant a Tree for Me». Dette skal utvides med et program for bedriftskunder, døpt «Plant a Forest for Me». Med på bedriftsprogrammet er kunder som ABN AMRO, AMD, Ask.com, Salesforce.com og WellPoint, samt ideelle organisasjoner som The Conservation Fund og Carbonfund.org.

Ceres, et amerikansk nettverk av investorer, miljøorganisasjoner og andre pressgrupper som arbeider for globale klimatiltak, roser Dell for initiativet.

Kartleggingen av Dells klimautslipp foregår i samarbeid med det amerikanske miljødirektoratet EPA (Environmental Protection Agency).

Som eksempel på tiltak som de allerede har gjennomført, peker Dell på en egen løsning for strømsparing der maskiner automatisk koples ut om natten og andre perioder der de ikke brukes. På dette mener de å spare 13 millioner kilowattimer strøm, tilsvarende 8500 tonn CO2 i året. Det bidrar også til å redusere selskapets utgifter med 1,8 millioner dollar årlig.

Dells klimatiltak omfatter også selskapets underleverandører. Videre skal ny belysning ved hovedkvarteret i Austin, Texas ha redusert anleggets strømforbruk med ni prosent. Samtidig er innkjøpene av strøm lagt om slik at 10 prosent av forbruket nå skal stamme fra fornybare energikilder, blant annet vindkraft.

Dells klimatiltak omfatter også selskapets underleverandører. Disse er nå pålagt å kartlegge og rapportere om sine egne klimautslipp. Neste skritt vil være å samarbeide om tiltak for å redusere utslippene. Transportører vil bli pålagt å legge om delvis til biodiesel innen neste sommer. I Penang i Malaysia i sommer samarbeidet Dell med landets miljøvernmyndigheter for å kartlegge utslippene fra busser og leverandørlastebiler, og sørge for at kjøretøy med uakseptable utslipp ble reparert innen ti dager.

Til slutt forteller Dell at de har et omfattende program for mindre bruk av miljøgifter og økt gjenvinning av produkter.

De regner med å ha fjernet all bromerte flammehemmere og all PVC fra sine produkter innen 2009. Mengden resirkulert utstyr ble økt med 93 prosent fra 2005 til 2006, og følger en plan for å gjenvinne nærmere 125 tusen tonn utstyr årlig innen 2009.

Dells miljøtiltak presenteres på nettstedet Dell Earth.

    Les også:

Til toppen