Helseplattformen får kritikk

Går hardt ut mot IT-løsning til 2,7 milliarder kroner: – Det er svært risikabelt å lukke øyne for dette


Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Kallestad, Gorm/NTB Scanpix)
EKSTRA


Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Nylig tildelte Helse Midt–Norge en kontrakt verdt 2,7 milliarder til den amerikanske leverandøren Epic systems om å levere nytt IT-system til regionen. Nå kritiseres systemet for å være gammeldags, og beslutningstakerne får høre at de lukker øynene for problemer som kan komme til å dukke opp. 

I et notat oversendt Trondheim kommunes styringsgruppe skriver IT-sjef Bjørn Jonny Villa at plattformen fra Epic var en god kandidat i 2013, men at løsningen vil være utdatert når den innføres. Han konkluderer i notatet med at Trondheim kommune bør si «nei» til innføringen av Helseplattformen. 

Beste løsning i dag?

Plattformen som innføres vil sørge for at alle sykehusene i Helse Midt–Norge, samt for regionens 84 kommuner og fastleger, får blant annet en felles pasientjournal.  

– Jeg mener Trondheim kommune må ta et valg som er best for oss i dag, og ikke det som var det i 2013, sier Villa til digi.no. I tillegg til å være IT–sjef i Trondheim kommune, er han også førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU.

Villa mener det er uvirkelig at Helseplatformen skal realiseres basert på en suite–løsning fra en enkelt leverandør i 2019. Han tror det er stor fare for at løsningen fra Epic vil gjøre at helseregionens IT-systemer blir fundamentalt annerledes enn systemene som benyttes i de tre andre regionene i Norge. 

«Hvordan dette blir for Trondheim kommune over tid er høyst uklart. Det kan jo være at vi ofrer muligheten til å være med på andre nasjonale initiativ innenfor Helse IKT som en konsekvens av dette potensielle veivalget?», skriver han i notatet som er oversendt styringsgruppen i kommunen. 

 

Én innbygger – én journal

IT–sjefen viser videre til at forskningssjef Mike Jones for helsesektoren i analyse– og strategiselskapet Gartner mener at proprietære løsninger ofte resulterer i manglende interoperabilitet – det kan bety at milliardplattformen fra Epic vil kunne få problemer med å snakke sammen med løsningene som benyttes i resten av det norske helsevesenet.

Dermed vil Direktoratet for e-helses «Én innbygger – én journal»-strategi kunne bli svært vanskelig å gjennomføre, mener IT-sjef Villa. 

Gartner–sjef Mike Jones mener man må bort fra tradisjonelle gigantløsninger og over på plattformer som er åpne og enklere å implementere med andre systemer, stikk i strid med sine tidligere anbefalinger.

– Gartner har sett på helsestrategien i 35 land og konkludert med at den tradisjonelle EHR–monolitt–modellen, en modell Gartner lenge har gått i bresjen for, er utdatert. Spesielt hvis målet er å tilby gode løsninger hvor borgerne står i sentrum, konstaterer Jones. 

Slaktet i Danmark

Dette er stikk i strid med rådene selskapet leverte til Helsedepartementet i rapporten «Gartner survey of EHR suppliers and systems in the Norwegian market» i 2014. Der anbefalte Gartner–spesialistene å satse på en lukket megaløsning – som Epic nå kommer til å levere til helseregionen. 

Vi må satse på flere systemer, og gå bort fra den monolittiske tankegangen

I juni i fjor sommer tordnet Peder Larsen i den danske Riksrevisjonen etter at dansk helsevesen har brukt 2,8 milliarder kroner på en plattform fra Epic systems som statsrevisoren betegnet som «amatørmessig» og «elendig».

IT–sjef Villa håper Trondheim kommune nå gjør sine egne kritiske vurderinger før de hopper på løsningen som står på trappene hos Helse Midt–Norge. 

– Bare investeringer og driftskostnadene som må til for å innføre et nytt system, er enorme. Spesielt om vi ser på hva dagens systemer har kostet oss. Min personlige vurdering er at vi må satse på flere systemer, og gå bort fra den monolittiske tankegangen som hverken er moderne eller fremtidsrettet, argumenterer Villa til digi.no. 

(artikkelen fortsetter under)

Helse Midt-Norge er i gang med å gå til innkjøp av nytt IT-system som skal komme brukere, pasienter og helsearbeidere til gode. Systemet koster 2,8 milliarder krone, men har fått masse pepper i Danmark. Her fra St. Olavs Hospital i Trondheim. Foto: Wikimedia

Har brukt fagmiljøene

Kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune sier til digi.no at anbudsprosessen I Helse Midt–Norge pågikk i flere år. De har full tiltro til vurderingene som er blitt gjort i disse rundene. 

Sett under ett er vi svært fornøyd med prosessen

Garåsen sier det ble brukt fageksperter fra både norsk IT– og helsemiljø før beslutning og valg av leverandør ble avgjort. 

At det har vært omfattende problemer med innføringen av samme type plattform i vårt naboland tror kommunaldirektøren vi har tatt lærdom av. Han mener Epics plattform vil bli tilpasset godt nok for å fungere i norske kommuner og helsesektor. 

– Det er bystyret som vil ta en endelig beslutning om dette skal innføres i Trondheim kommune, og vi venter på politisk behandling der, sier Garåsen til digi.no og fortsetter:

Helge Garåsen er Trondheims kommunaldirektør. Bildet er fra 2011. Foto: Alley, Ned/NTB Scanpix

– Det er viktig at det stilles kritiske spørsmål. Vi har benyttet oss av ekstern kompetanse i denne prosessen for å kvalitetssikre vurderingene som er gjort. Sett under ett er vi svært fornøyd med prosessen. 

Skandalen Sundhedsplatformen

I kjølevannet av skandalen i Danmark viste deg seg at den nye helseplattformen – med navnet «Sundhedsplatformen» – ble innført på danske sykehus uten at den var testet skikkelig. 

Danske sykehus opplevde en markant nedgang i behandlingen av pasienter. I tillegg opplevde mange pasienter at de måtte stå mye lenger i kø enn tidligere. 

Systemet ble tatt i bruk selv om det var uferdig, og inneholdt en rekke feil og mangler, skrev vår danske samarbeidspartner Version2 i fjor sommer. I rapporten,  som ble lagt frem av den danske Riksrevisjonen, kom det blant annet frem:

  • Det er ikke utført tilstrekkelig testing
  • Brukerne har ikke fått nødvendig opplæring, og det har vært mangelfull planlegging med tanke på innføringen av plattformen
  • Helseregionene har hatt alt for optimistiske forventninger til gevinstene. To år etter innføringen av systemene har helseregionene fortsatt ikke nådd egne gevinstmål

– Vi kjenner oss ikke igjen i det Villa sier

Kommunikasjonssjef Sigirun Berge Engen i Helseplattformen sier til digi.no at Trondheim kommune har vært tett på prosessen i hele anskaffelsesperioden.

Sigrun-Berge-Engen er kommunikasjonssjef for Helseplattformen. Hun mener at det ikke er grunn til bekymring når Epic nå skal levere nytt IT-system til Helse Midt-Norge. Foto: Pressefoto

Hun forteller at kommunen har vært representert i programmets ledergruppe og i programmets styre, og at flere medarbeidere fra kommunen jobber i organisasjonen Helseplattformen.

– At det er ulike oppfatninger må vi respektere, men vi kjenner oss ikke igjen i det Villa skriver. Vi har samarbeidet om å gjennomføre en anskaffelse til punkt og prikke. Trondheim kommune har gjort sine vurderinger, og er tydelige på at de står for valget.

– Epics løsning fyller kravene godt, og kravspesifikasjonen er utarbeidet av fagfolk fra hele helsetjenesten i regionen – både kommuner og sykehus.

– Jeg vil også tilføye at det ikke er noen «2013–virkelighet» det er snakk om, som Villa skriver i sitt notat. Helseplattformen gikk ut i markedet i 2016, og vi skal ha en 2019–versjon av Epics løsning.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen