- Går i graven med gamle kunder

"Banken i sin tradisjonelle form vil gå i graven med sine gamle kunder. Eller den overlever som nisjebank for teknologiske analfabeter." Slik ble IT-konsulenten Lars Groth sitert av NRK Dagsnytt. Ifølge Groth ble han feilsitert. Sitatet skulle vært sterkere.

"Banken i sin tradisjonelle form vil gå i graven med sine gamle kunder. Eller den overlever som nisjebank for teknologiske analfabeter." Slik ble IT-konsulenten Lars Groth sitert av NRK Dagsnytt. Ifølge Groth ble han feilsitert. Sitatet skulle vært sterkere.

- Det jeg opprinnelig sa, var at bankene i sin tradisjonelle form kun ville kunne overleve som nisjebanker for analfabeter. Men Dagsnytts reportere ble ført på villspor av en utredning om framtidens bankmarked som to forskere på BI gjorde for Finansforbundet. Der var dette sitatet med feil gjengitt på en side for seg selv som motto for utredningen, sier Groth til digi:media.

- Nå er dette en spissformulering jeg tok med for å skape litt uro under bankenes betalingsformidlingskonferanse. Det kan nyanseres, men det er ingen tvil om at bankene har blitt og kommer til å bli forandret av informasjonsteknologien.

Med utsikt over Vika og Oslofjorden åtte etasjer nedenfor, sitter Groth og hans partnere i Pharos DA og planlegger framtiden for norske ledere. De tretten partnerene bistår bedrifter med prosjektledelse, kvalitetssikring og rådgivning, hovedsaklig i forbindelse med IT-prosjekter.

Som rådgiver på organisasjon og teknologiutvikling, er Groth for tiden opptatt av den politiske liberaliseringen og valutastandardiseringen i pengemarkedet. Dette, sammen med standardiserte grensesnitt for leveranse av banktjenester, vil være med å internasjonalisere konkurransen mellom bankene i en hittil ukjent grad, mener Groth.

- Det Internett først og fremst betyr, er en standardisering av grensesnittet for tilgang til banken. Denne utviklingen vil gjøre det lettere for spesialiserte leverandører av enkelttjenester å konkurrere med de etablerte bankene. Tidligere skulle banken knytte kundene til seg. Fremover vil det bli vanligere at en bankkunde velger innskudd fra en bankforbindelse, lån fra en annen og meglertjenester fra en tredje, sier han.

I en slik situasjon vil de bankene som er egenprodusenter av tjenester, konkurrere med "fasadebanker" som setter sammen tilbud hentet fra de beste produktleverandørene. For å kunne møte denne konkurransen vil de tradisjonelle bankene fortsatt være nødt til å bemanne kraftig ned, spår Groth.

På dette markedet vil det skapes rom for spesialiserte leverandører. Likevel tror Groth det vil være de største aktørene som vil vinne konkuransen om kundene.

- Paradokset med Internett er at selv om det gir store muligheter for mindre bedrifter, vil totalresultatet av det nye mediet være at du får færre leverandører. Noen små leverandører vil sikkert kunne vokse seg store gjennom nett, men på et globalt marked vil det være de største aktørene som har best mulighet for å vokse og bli dominerende, sier Groth og sammenligner denne utviklingen med utviklingen innenfor fjernsyn:

- Har du fem kanaler, er sjansen stor for at du bruker tid på de fleste av dem i løpet av et kort tidsrom. Har du femti kanaler, er imidlertid sjansen stor for at du bare bruker et par av de jevnlig. Når folk får flere kanaler, bruker de færre av dem. Denne utviklingen tror jeg også vil komme på Internett.

Samtidig som flere bankkunder i fremtiden selv vil plukke banktjenester der de selv ønsker, advarer Groth mot å undervurdere faktorer som kundelojalitet og tillittsforhold i dette markedet.

- Folk har en utrolig lojalitet til bankene sine og den utviklingen vi ser går langsomt. For en del av dagens bankkunder, vil det aldri være aktuelt å ha mer enn en bank i løpet av et liv. Jeg tviler også på om russiske banker vil kunne konkurere internasjonalt ved å tilby høyere renter, sier Groth før han legger til:

- Man skal heller ikke glemme at fem til ti prosent av befolkningen faktisk er funksjonelle analfabeter.

Til toppen