Mentorprogram ved UiO

Går nye veier for å fremme samarbeidet mellom næringsliv og akademia: – Dette er veldig spennende

Ernesto Jimenez-Ruiz (t.v.), Ingrid Chieh Yu og Per Eivind Solum håper å bidra til personlig utvikling for forskere, bygge nettverk og skape innovasjon gjennom et unikt mentorprogram.
Ernesto Jimenez-Ruiz (t.v.), Ingrid Chieh Yu og Per Eivind Solum håper å bidra til personlig utvikling for forskere, bygge nettverk og skape innovasjon gjennom et unikt mentorprogram. (Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO )
  • Karriere

Denne artikkelen er levert av Titan.uio.no, en nettavis utgitt av Universitetet i Oslo (UiO).

Den erfarne lederen Per Eivind Solum i Schlumberger er mentor for UiO-forsker Ernesto Jimenez-Ruiz. SIRIUS-senteret går nye veier for å fremme samarbeidet mellom næringsliv og akademia.

– Jeg har lang erfaring med intern mentorvirksomhet og coaching. Hos oss er det ofte slik at en teknologiekspert er mentor og rådgiver for en junior i selskapet. Men å være mentor for en forsker er noe helt nytt – og veldig spennende, sier Solum og gløtter bort mot Ernesto Jimenez-Ruiz, som har vært hans mentee siden april i fjor.

– Mentorer gir ny innsikt

– I akademia er det gjerne at slik at en professor er mentor eller veileder for doktorgradsstudenter og yngre forskere. Å ha en mentor fra industrien gir en helt annen innsikt og et nytt kontaktnett, smiler Jimenez-Ruiz.

Det er i alt opprettet ti slike mentor/mentee-par i SIRIUS, som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiO leder SIRIUS-senteret. Og Schlumberger, som er et stort internasjonalt oljeserviceselskap, er en av industripartnerne tilknyttet senteret.

Jimenez-Ruiz er forsker innen semantisk web. Solum har også IT-bakgrunn, men innenfor et litt annet felt enn UiO-forskeren. Men Solum vil introdusere ham for kolleger med mer beslektet kompetanse.

– Spennende

– Det blir veldig spennende å se om det er noen jeg kan samarbeide med. Kanskje vi kan utvikle noe nytt eller få opp et nytt felles prosjekt. Uansett er det bra å lære hva man er opptatt av og hvordan man jobber i næringslivet. I akademia er vi ofte veldig fokusert på neste publikasjon, sier Jimenez-Ruiz.

Han mener mentor/mentee-programmet kan være bra for karrieren. Selv om han trives i akademia, ser han ikke bort fra at han kan tenke seg en jobb i næringslivet på et senere tidspunkt.

– Å bygge nettverk med nøkkelpersoner i industrien gir meg en unik kompetanse og gjør meg mer attraktiv, mener han.

Industrien vet lite om hva som skjer

Solum påpeker at mange i industrien generelt vet lite om hva som skjer i forskningsmiljøene.

– Å få innblikk i ny forskning og hvordan forskere jobber, er viktig for oss i industrien. Vi har travle dager. Det blir mye fra-dag-til-dag-jobbing og mye kortsiktighet, sier Solum, som mener et slikt mentorprogram kan bidra til mer langsiktig tenkning.

– Vi kan ta et steg tilbake og dykke dypere ned i utvikling og utfordringer som kan bli viktige for oss på lengre sikt. Det handler om alt fra programvareutvikling til mer grunnleggende endringer. Uansett ser vi nytten av å utvikle team bestående av folk med ulike perspektiver.

Karriereutvikling

–  Personlig utvikling og karriereutvikling for doktorgradsstipendiater og postdoc-forskere er generelt noe vi ser svært lite av i akademia. Dette er sentralt i denne uvanlige mentor/mentee-ordningen, sier UiO-forsker Ingrid Chieh Yu, som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Hun drømmer også om at det blir født innovative prosjekter i kjølvannet av ordningen.

– SIRIUS er et SFI, og det er derfor sentralt for oss å finne nye måter å stimulere til innovasjon på, ikke minst se på hvordan forskningsmiljøene og industrien kan gjøre det i fellesskap. Samtidig håper vi å skape et nettverk på tvers av industri og forskning.

Hun har nettopp hatt møte med menteene fra UiO og NTNU.

Kommunikasjon er nøkkelen

– Hvordan er erfaringene så langt?

– Det er litt tidlig å si, vi skal ha en grundig evaluering i april. Men generelt er vi veldig godt fornøyd, sier hun og understreker at dette i første omgang er et pilotprosjekt.

Ingrid Chieh Yu påpeker at god kommunikasjon ofte er nøkkelen. Det kan være en utfordring når mentor og mentee kommer fra ulike kulturer

– Vi har jobbet mye med akkurat den delen og trukket til oss ekspertise. Det er viktig å få erfaring med hva som skal til for å få et godt partnerskap og hvordan vi kan få folk fra ulike kulturer til å spille sammen, sier hun.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen