Går til motsøksmål mot Microsoft

TomTom mener også Microsoft krenker patenter.

Går til motsøksmål mot Microsoft

TomTom mener også Microsoft krenker patenter.

TomTom kunngjorde denne uken at selskapet har kommet med et motsøksmål mot Microsoft. Det skriver Cnet News. Dette er et svar på søksmålet Microsoft rettet mot TomTom i slutten av februar, hvor Microsoft hevder at TomTom krenker i flere av selskapets Linux-baserte navigasjonsprodukter krenker Microsoft-eide patenter.

De eventuelle krenkelsene som har fått mest oppmerksomhet, dreier seg om deler av støtten for filsystemet FAT i TomToms implementering av Linux-kjernen.

Søksmålet fra TomTom er levert inn ved en domstol i Virginia, mens Microsofts søksmål ble levert inn ved en domstol i Washington.

I søksmålet hevder TomTom at Microsofts Streets and Trips-produkter krenker fire av TomToms egne patenter knyttet til programvare for kjøretøysnavigasjon.

I en kommentar til søksmålet fra TomTom, sier selskapets assisterende sjefadvokat, Horacio Gutierrez, at Microsoft nå går gjennom søksmålet fra TomTom, men at dette ellers ikke endre Microsofts holdning til å finne en lisensieringsløsning i forbindelse med patentene Microsoft mener at TomTom krenker.

    Les også:

Til toppen