Garantisten for trygg endring

Nå som IT-avdelingens rolle er mer utsatt enn noensinne må IT-sjefen sikre at man forblir limet i virksomheten.

Garantisten for trygg endring
Løsninger kan i dag ofte implementeres på få strakser, med de utfordringer og muligheter det fører med seg. Det krever ledere som tenker og prioriterer annerledes, mener norgessjefen i SAP. Bilde: le Moal Olivier/Alamy/All Over Press

KOMMENTAR: IT-avdelingens viktighet er uomtvistelig. Uten deres tjenester og kunnskap stopper virksomheten. Samtidig er det viktig å erkjenne at avanserte tjenester ikke lenger må håndteres av teknisk kompetente eksperter.

Programvare kan kjøpes av alle og hentes lett fra skyer. Løsningene er klar på minutter uten at IT-avdelingen er involvert, eller har kjennskap til dette. Det er et faktum i en tjenestedrevet verden at endring er konstant.

De tilbakelente har større risiko for negative overraskelser fra styrerommet enn de som styrer og dikterer utviklingen. Norske IT-eksperter må derfor sette seg i førersetet og våge å tenke nytt. IT-leder må sikre at beslutninger har grobunn i virksomhetens forretningsmål. Endringsdyktighet, fleksibilitet og nytenkning er sentralt.

IT-avdelingen må våge å gjøre endringer mens man har tid, og helst før det er for sent.

Per Haakon Lomsdalen er norgessjef i SAP
Per Haakon Lomsdalen er norgessjef i SAP

Strategisk teknologi

Verden er full av eksempler på hva som skjer med de som ikke tar trendene innover seg. Man kan ikke skylde på heterogene infrastrukturer som er krevende å drifte, men må snarest legge planer for å innføre mer dynamiske løsninger som støtter virksomheten i fremtiden. Toppleder vil ikke høre om problemer, snarere spennende planer som løser problemer de ennå ikke var klar over. IT-avdelinger må posisjonere seg mer kommersielt.

De må ta roller der de:

  • Ikke håndterer tekniske prosjekter, men skaper forretningsmuligheter.
  • Måler seg opp mot virksomhetens overordnede mål og investerer/prioriterer deretter.
  • Forstår at endring er konstant og ser det som noe positivt.
  • Er flinke til å involvere de andre avdelingene og avstemmer at tjenestene samsvarer med behovene og ønskene.
  • Måler resultater og er flinke til å kommunisere med ledere og andre avdelinger.
  • Er tjenesteorienterte og fleksible.

Krav til den moderne leder

Alt dette fordrer ledere som tenker og prioriterer annerledes. Man må bruke mindre tid på drift og vedlikehold, og heller vie seg til dialog med kolleger, ledere, kunder, partnere, leverandører og relevante eksperter. Dette for å finne frem til ideene og mulighetene. Man må skape den digitale virksomheten der IT-avdelingens tjenester fornyer, forbedrer og forenkler.

Proaktiv

For å lykkes må leder slutte med brannslukking, skape en organisasjon der ansatte har tydelige ansvar og roller, kjenne målgruppenes behov og ønsker, komme seg vekk fra skrivebordet, kunne svare på spørsmål før de blir stilt og våge å slippe til nye tanker og ideer.

Det kan også utredes muligheten for å ha spesialistteam som kan utvikle og teste nye ideer og muligheter i en form som gir rom for kreativitet og det å tørre å feile. Alle har råd til å vie tid til slike oppgaver. Spørsmålet er om man tør å la være. Dessuten kan det være klokt å inkludere utenforstående i sine utfordringer slik at man kan få gode ideer fra noen som ser virksomheten med et mer objektivt blikk.

Det viktigste er at ledere må tørre å lede: De må vise retning og gi de ansatte verktøyene og motivasjonen som skal til for å lykkes.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om: