Garantister må redde Nera

Garantistene - med Folketrygdfondet, Orkla og Storebrand i spissen - må ta på seg mesteparten av emisjonen på 300 millioner kroner i telekomselskapet Nera.

335 hadde tegnet seg for en tredel av aksjene (til kurs 9,20 kroner) i bergensbedriften da fristen gikk ut onsdag. Nera, som etter den nye styreformann Johan Fredrik Odfjells hektiske ryddevirksomhet la fram et horribelt halvårsresultat på minus 424 millioner kroner, har et skrikende behov for likvide midler - og eierne ble derfor med på en emisjon på 300 millioner kroner (se relatert artikkel i margen til høyre).

Ved fristens utløp onsdag hadde de 335 tegnerne signert for 10.287.752 aksjer av de 30 millioner aksjer - til emisjonskurs ti kroner - som var lagt ut, skriver Dagens Næringsliv (DN) lørdag. Endelig fordeling av aksjene er ennå ikke klar.

Nera-ledelsen tar emisjonsresultatet "til etteretning":

- Nå er egenkapitalsituasjonen avklart. Nå har vi soliditet til å løse utfordringene på en fleksibel måte og utvikle selskapet videre, sier informasjonssjef Helge Skaar i Nera til DN. Han opplyser at egenkapitalprosenten vil være på rundt 30 prosent etter at emisjonskronene er kommet inn 9. oktober.

TABELL: Garantistene i Nera som må betale minst to tredeler av emisjonen på 300 millioner kroner (kilde: DN)

GARANTIST ANTALL (mill. aksjer) MÅ BETALE (mill. NOK)
Folketrygdfondet 5,00 50,0
Orkla ASA 5,00 50,0
Storebrand Livsforsikr. ASA 5,25 52,5
Storebrand Skadeforsikr. ASA 0,75 7,5
Avanse Forvaltning AS 3,00 30,0
Odin Norge 2,60 26,0
Gjensidige Livsforsikr. 0,80 8,0
Gjensidige Skadeforsikr. 0,20 2,0
DnB Investor AS 1,50 15,0
Sundal Collier & Co ASA 0,90 9,0
Sundal Collier & Co per komm. 5,00 50,0
TOTAL GARANTI 30 300
Til toppen