Gardermoen landet på Telenor

Sammen med Oslo Lufthavn AS skal Telenor danne et selskap som skal tilby intranettløsninger for selskapene på den nye hovedflyplassen.

Sammen med Oslo Lufthavn AS skal Telenor danne et selskap som skal tilby intranettløsninger for selskapene på den nye hovedflyplassen.

Dette skrev Romerikes Blad på fredag.

Ifølge avisen vil et eget driftsselskap for tele- og datatjenester på Gardermoen stiftes i løpet av mars. Bakgrunnen for samarbeidet er at Oslo Lufthavn (OSL) for to år siden fikk konsesjon for et intranett på den nye hovedflyplassen. Dette nettet skal etter planen kobles sammen med Telenors basisnett rundt flyplassen.

- Vi har ambisjoner om å betjene flest mulig kunder på hovedflyplassen. Sammen med Oslo Lufthavn har vi tro på at vi skal kunne tilby de mest rasjonelle IT-løsningene, sier visekonsernsjef Terje Thon i Telenor til Romerikes Blad.

Telenor benytter dermed anledningen til å befeste sin posisjon overfor store kunder som Braathens SAFE og SAS et år før monopolet faller. Administrerende direktør Bjørn Sund i OSL benekter likevel at det nye selskapet vil få noe monopol på teletjenester innenfor flyplassområdet.

- Det vil være fullt mulig for Telia og andre av Teleonors konkurenter å tilby sine løsninger inne på flyplassen, sier han.

Sund ser ikke det nye selskapet som noen viktig inntektskilde for flyplassens driftsselskap, men heller som et middel for å sikre best mulig service for selskapene inne på flyplassområdet.

Telenor-samarbeidet skal styrebehandles i OSL tirdag. Etter all sannsynlighet vil styret da gi sin tilslutning til planene.

Til toppen