Gartner anbefaler å utsette WLAN-oppgradering

Unntatt i spesielle tilfeller, anbefaler Gartner å vente med utstrakt bruk av WLAN av typen 802.11a.

Unntatt i spesielle tilfeller, anbefaler Gartner å vente med utstrakt bruk av WLAN av typen 802.11a.

Trådløst Ethernet (WLAN eller "wireless local area network") brukes til å dekke svært ulike behov. I hjem og i småbedrifter er det en enkel måte å tilby internettilgang fra forskjellige rom uten å måtte trekke kabler. I offentlige lokaler som flyplasser, hoteller og messer – IP-soner – er også den primære hensikten å tilby enkel internettilgang. I bedrifter dekker det to behov: enten som tillegg til et kablet nett, med nettilkopling i møtelokaler eller for gjestearbeidere; eller som full erstatning for kablede nett.

Analyseselskapet Gartner mener at inntil videre vil dagens populære 802.11b-standard – opptil 11 Mb/s i 2,4 GHz-båndet – dekke de fleste behov, og anbefaler følgelig å utsette utstrakt bruk av 802.11a-standarden – opptil 54 Mb/s i 5,0 GHz-båndet. Premissene for denne vurderingen er som følger:

  • 802.11b dekker de flestes behov for trådløst nett som komplement til kablet nett, i hvert fall ut 2007
  • Det finnes få anvendelser som krever høyere hastighet
  • 802.11a er ennå ikke ferdigbehandlet av regulerende myndigheter. Man kan vente endringer, blant annet innen tilkopling av periferiutstyr, som håndteres av en kommende standard kalt 802.11h
  • Innen første halvår 2004 vil det finnes utstyr som kombinerer 802.11a med høyhastighetsversjonen (802.11g i 54 Mb/s i 2,4 GHz-båndet) av 802.11b. (11g og 11b er kompatible.)
  • Det vil ikke ta lang tid før for eksempel Intel tilbyr mer fleksible løsninger enn i dag

To situasjoner er unntak, ifølge Gartner. Dagens 802.11a kan være nødvendig når man må kombinere høy båndbredde med trådløs tilgang, og der man opplever problemer på grunn av interferens i 2,4 GHz-båndet. Gartner peker på at selv om 11g tilbyr samme teoretiske båndbredde som 11a, faller 11g-nett ned på båndbredden til 11b i nærvar av 11b-klienter, og at interferensproblemene er de samme for 11g som for 11b.

    Les også:

Gartner antar at man vil anbefale bruk av kombinert teknologi for 11a og 11g med AES-kryptering (Advanced Encryption Standard), en kombinasjon som ventes i annet halvår 2004. Da kan man også håpe at de siste presiseringene av 11a-standarden er fullført.

Til toppen