Gartner anbefaler flatskjermer og IP-telefoni

Gartner har plukket ut teknologitrendene som det er lønnsomt å satse på allerede i dag.

Under forrige ukes Gartner Symposium/ITXpo i Cannes, ble det blant annet holdt en panelkonferanse av eksperter på teknologitrender som er relevante for næringsdrivende i Europa. Hensikten var primært å skille mellom teknologi som det er umiddelbart lønnsomt å investere i, og teknologi som man bør nøye seg med å følge med på de nærmeste tre årene.

    Les også:

De tre viktigste anbefalingene går ut på å satse på IP-telefoni og VPN, fornye de stasjonære PC-ene, og hente IT-tjenester fra lavkostland. IT-ansvarlige bør følge nøye med utviklingen innen web-tjenester, PC-virtualisering (nye metoder for å gjøre det enklere å bytte brukere fra en PC til en annen, noe Microsoft lover støtte for i Longhorn) og trådløse tjenester. Det er derimot lite sannsynlig at såkalt "on demand" databehandling, 3G mobil, 64 biters databehandling, samkjørt datakraft ("grid computing") og kunstig intelligens vil være lønnsomme investeringer for de fleste innen 2008.

De mest aktuelle teknologiene å investere i, ifølge Gartner er:

  • Erstatt Frame Relay, ATM og leide linjer med virtuelle private nettverk over Internett (IP VPN)
  • Med mindre spesielle avskrivingsbehov skulle tilsi noe annet, er tiden inne til å satse på IP-telefoni. Økt funksjonalitet vil medføre rask inntjening av investeringen.
  • Det er trygt å investere i nettverksutstyr fra andre enn Cisco
  • Virtualisering av servere og lagring kan gi gode gevinster på svært kort sikt, både fordi man kan konsolidere eksisterende ressurser mer effektivt, og fordi man oppnår et mer strømlinjeformet driftsmiljø
  • Det er gunstig for europeiske bedrifter å benytte den aktuelle valutasituasjonen til å fornye PC-parken
  • Miljøhensyn – uttrykt i avgifter og resirkuleringskostnader –og lenger levetid, kan gjøre flatskjermer til gunstige investeringer
  • For sikkerhetens skyld bør det utarbeides en sentral politikk for investering i trådløse lokalnett og for ansattes bruk av smarte mobiltelefoner
  • Det vil lønne seg å utarbeide en politikk for utlegging av IT-tjenester til lavkostland
  • En rekke nye internasjonale og amerikanske regler kan medføre problemer dersom man ikke har innarbeidet dem i de daglige forretningsprosessene, blant annet innen katastrofehåndtering, sikkerhetsrevisjon, Basel II og den amerikanske loven Sarbanes-Oxley om styremedlemmers personlige ansvar.

Gartner gjentar sitt kjente standpunkt til Linux-PC-er i bedrifter. Man mener at noen få Linux-overganger i offentlig sektor har fått overdreven oppmerksomhet, at omfanget er lite, og at flere avgjørelser er dårlig implementert slik at de vil føre til økte kostnader på lengre sikt. Microsoft vil konkurrere aggressivt på pris, og dette kan begrense de områdene der Linux kan gi reelt bedre lønnsomhet enn Windows. Gartner mener Linux kan være egnet som sparemiddel der det arbeides i stort omfang med strukturerte oppgaver.

Ellers understreker Gartner at webtjenester vil vinne solid innpass i de største bedriftene allerede neste år, og at avanserte og sikre webtjenester vil bli allment tilgjengelige i løpet av 2005.

;