Gartner-hyllest til Suns nye operativsystem

Teknisk ligger Sun Solaris 10 mange år foran Linux, og de reelle kostnadene er som for Red Hat, mener Gartner.

Teknisk ligger Sun Solaris 10 mange år foran Linux, og de reelle kostnadene er som for Red Hat, mener Gartner.

Analyseselskapet Gartner har nylig publisert en rapport som går gjennom egenskapene til Suns operativsystem Solaris, både versjon 9 som er i salg i dag, og versjon 10 som ble kunngjort i februar og ventes tilgjengelig i fjerde kvartal i år.

Gartners hovedinntrykk er at Solaris 10 inneholder flere svært viktige tekniske forbedringer, samtidig som at de samlede kostnadene til lisens, service og support er på nivå med det Red Hat krever for sin variant av Linux. Solaris 10 vil ligge mange år foran Linux i teknisk utvikling, skriver Gartner.

600 nye egenskaper skiller Solaris 10 fra Solaris 9. Solaris 10 er den eneste av de utbredte variantene av Unix som blir samtidig tilgjengelig på Fujitsu og Suns 64 biters Sparc-plattform, AMDs 64 biters plattform, og Intel/AMDs 32 biters plattform. Viktige forbedringer fra versjon 9 er innen diagnostikk og selvlegende teknologi, Linux-kompatibilitet, partisjonering, sikkerhet og systemadministrasjon.

En avgjørende nyhet er partisjoneringsteknologien døpt N1 Grid Containers. Den gjør det mulig å dele én instans av operativsystemet i over 8000 sikre og atskilte partisjoner, hver med egen IP-adresse, minneområde, filområde, vertsnavn og rotpassord. Det er selve operativsystemet som virtualiseres, slik at operativsystemkjernen ikke replikeres, samtidig som partisjonene er fullt ut skilt fra hverandre.

En partisjon – også kalt container – kan opprettes, tildeles applikasjoner og tas ned uten at det merkes på de andre applikasjonene som systemet kjører. En fysisk prosessor kan inndeles i flere partisjoner, og hver partisjon kan få ulike andeler av prosessorens kapasitet.

N1 Grid Containers innebærer at partisjonene er så godt som fysisk atskilt, og det vil ikke være mulig for noen å hacke seg direkte fra en partisjon til en annen, skriver Gartner. Skulle en partisjon stanse helt, vil den kunne startes igjen på få sekunder, uten å virke inn på andre partisjoner, selv når disse kjører på samme fysiske prosessor.

Sun garanterer at eksisterende Solaris-applikasjoner vil kjøre feilfritt på Solaris 10, uavhengig av prosessortype (Sparc, AMD eller Intel). Sun hevder også at Linux-applikasjoner vil kunne kjøres uten noen form for endring på Solaris 10.

På driftssiden er det implementert en rekke forutsigende og selvlegende teknologier. Disse tar seg av diagnoser, feilisolering og gjenoppretting etter problemer med program- og maskinvare. En ny egenskap kalt Dtrace skal få applikasjoner til å kjøre langt raskere enn under Solaris 9. Filsystemet Dynamic File System er utvidet med moduler som kan automatisere opptil 80 prosent av alle løpende driftsoppgaver.

På rettighetssiden er det innført et rettighetssystem for prosesser med 40 ulike typer privilegier for å avverge ikke-autorisert tilgang. Om et program skulle hackes, vil dette rettighetssystemet hindre at hackeren kommer videre inn i systemet. Det er videre integrerte grensesnitt for ID-systemer basert på smartkort og avansert autentisering. Disse bygger på komponenter og standarder hentet fra åpen kildekode, som IPsec/IKE, Kerberos, OpenSSH og PAM («Pluggable Authentication Modules»).

Ifølge Gartner, vil først og fremst partisjoneringsteknologien N1 Grid Containers avgjøre gjennomslagskraften til Solaris 10. Denne partisjoneringen vil blant annet gjøre systemets skalerbarhet enda mer fleksibel i praktisk bruk. Solaris kan håndtere opptil 128 prosessorer i enhetlige systemer, og opptil 848 prosessorer i klyngede miljøer.

Flere av de nye sikkerhetsegenskapene i Solaris 10 er hentet fra spesialversjonen Trusted Solaris 9 som brukes av Pentagon og andre spesielt følsomme offentlige amerikanske organer. En Trusted Solaris 10 med ytterligere utvidet sikkerhet er under planlegging.

Prøveutgaver av Suns nye operativsystem kan lastes ned gratis fra nettstedet Solaris 10 Operating System Preview.

    Les også:

Til toppen