Gartner kårer Fast til best på søk

I sin nye kåring på hvem som er best på "info-tilgang" har Gartner kåret Fast til en soleklar vinner.

I sin nye kåring på hvem som er best på "info-tilgang" har Gartner kåret Fast til en soleklar vinner.

Analyseselskapet Gartner rangerer konkurrenter innen mange av nisjene i IT-bransjen mot hverandre hvert år. Gartner har tidligere scoret aktørene på bedriftssøk mot hverandre og da har Fast fått en plass i elitedivisjonen, men nå får Fast topplassen.

Gartner selger IT-råd til de store bedriftene og kan dermed gi Fast verdifull oppmerksomhet.

Årets kåring er ekstra hyggelig for Fast, for Gartner har utvidet bransjen fra bedriftssøk til det bredere segmentet "Information access technology", som også omhandler teknologi for å klassifisere, visualisere og vise frem data.

Rangeringen av aktørene skjer med en såkalt "Magic Quadrant". Dette er en firkantet diagram der Gartner plotter inn aktørene i et markedet etter "Ability to execute" og "Competeness of Vision". Boksen deler aktørene i fire grupper: Nisjeaktører havner nederst i venstre hjørne. Over dem kommer "utfordrere" og til høyre kommer "visjonære", altså selskaper som lover bra, men ikke klarer å gjennomføre enda.

Øverste i høyre hjørne ligger "Leaders". I mai for et år siden mente Gartner at Fast stilte på linje med Verity og Autonomy.

Nå har Gartner kåret Fast til en klar markedsleder på "Information access technology" (teknologi for tilgang til informasjon).

Her er hva Gartner skriver om Fast:

«Fast Search & Transfer har tjent på å være ærgjerrig, siden de har fanget opp en vesentlig del av markedet for teknologi for tilgang til informasjon. Selskapets arkitekturtilbud er et velegnet middel for den eksplosive veksten, og virker som et løfte om fleksibilitet og rik funksjonalitet for bedrifter. De fokuserer på å utvikle applikasjoner for vertikale markeder. På kort sikt er utfordringen å forvalte pålitelig og til en viss grad ikke-organisk vekst, siden ambisjonene krever omsetningsvekst fra både etablerte produkter og fra nye produkter som sannsynligvis vil skaffes gjennom oppkjøp. På lang sikt er det sentrale spørsmålet hvordan gjøre seg til noe mer enn leverandør av teknologi for tilgang til informasjon.»

Til toppen