Gartner skryter hemningsløst av HP

Gartner mener at HP-sjef Mark Hurd gjør alt riktig, unntatt på ett område.

Gartner skryter hemningsløst av HP

Det går godt for HP for tiden. Etter at IBM solgte sin PC-divisjon til kinesiske Lenovo, ble HP verdens største IT-selskap målt etter omsetning. HP klarte også å vippe Dell ned fra tronen som verdens største PC-leverandør, og selskapet fremstår nå som et godt drevet selskap med god kontroll.

Å være størst er et viktig kriterie for mange store internasjonale kunder. De foretrekker å vite at deres leverandør har den nødvendige pondusen. Et viktig kriterie i deres valg av leverandør, er hva analyseselskapet Gartner har å si om selskapet.

Gartner tar regelmessig en gjennomgang av de største leverandørene, for å påpeke styrker og svakheter som kundene bør kjenne til. I sin siste leverandøranalyse av HP, får Mark Hurds selskap skryt på så og si alle fronter av analyseselskapet.

Selskapet får skryt for sin strategi, sin finansielle posisjon, markedsføringsinnsatsen og hvordan selskapet er organisert.

På produkt og tjenestesiden er det stort sett positiv lesing. Selskapet får god score på produkter og tjenestetilbud, og Gartner mener de gjør en god innsats på servere, PC-er, outsourcingstjenester, tape og backup-løsninger, samt nettverksutstyr.

De eneste områdende analyseselskapet Gartner mener at kundene bør være litt vare på, i forhold til HP som leverandør, er håndholdte maskiner. Der mener Gartner at HP har blitt dårligere i forhold til tidligere evalueringer.

Det skyldes i hovedsak at HPs iPaq har gått fra å ha en markedsandel på 21,3 prosent i 2004, til bare 9,7 prosent i 2006. Gartner mener også at HP ikke har et like klart roadmap som konkurrentene HTC, Motorola, Nokia og Research in Motion (de som lager Blackberry).

På et viktig område står også HP på stedet hvil, og det er på programvaresatsingen. Det er et område der konkurrenten IBM har satset hardt, og tilsynelatende er i ferd med å lykkes.

Gartner mener at HP har klart å snu divisjonen fra å være fiasko, til å være under kontroll, men de mener at HP har et stykke igjen. Analyseselskapet mener at HP må gjøre en rekke oppkjøp innen programvare de nærmeste tre årene, for å kunne hente ut potensialet.

Les mer om: