Gartner spår masseran på Internett

En sårbarhetsundersøkelse fra Gartner Group spår at innen 2002 vil verden ha opplevd minst ett tilfelle der ukjente tusener ranes over Internett.

En sårbarhetsundersøkelse fra Gartner Group spår at innen 2002 vil verden ha opplevd minst ett tilfelle der ukjente tusener ranes over Internett.

Sannsynligheten for et masseran over Internett innen 2002, ifølge Gartner Group, skal være 0,8. Det er 0,7 sannsynlig at identiteten til ranerne ikke vil la seg avsløre.

I årene fram til 2004 vil tap på grunn av kyberran ganges med et tall hundre og tusen. Ranerne vil foretrekke å tappe hundretusenvis av konti for små beløp, framfor å tømme noen få store konti helt.

Premissene for spådommen er det generelt dårlige sikkerhetsnivået hos både bedrifter og individer som ferdes på nettet, e-kjøpmenns iver etter å samle personopplysninger og spor etter nettatferd i sentrale servere, og observerte tendenser i utviklingen av ondsinnet kode.

Gartner peker på at passordstjelende kode allerede har vært spredd i masseomfang gjennom e-postformidlede trojanere, og at det var den synlige atferden til IloveYou og PrettyPark som gjorde folk oppmerksomme på dem.

- Det er ingenting som tyder på at alle kriminelle vil gjøre sine trojanere så synlige, heter det i rapporten "Into the Era of Mass Victimization".

En faktor kan som øke sannsynligheten for masseran, er arbeidsløshet blant IT-eksperter. Gartner peker på at selv om det i dag er et generelt underskudd på slike, finnes det likevel land der IT-kyndige har begrenset tilgang til legitimt arbeid, for eksempel Nigeria og det tidligere Sovjetunionen. Et eksempel som rapporten trekker fram, er tjenestenektangrepet mot Microsoft i våres, som stammet fra Ukraina.

Gartner setter opp denne listen med beskyttelsesregler:

  • Bruk en personlig brannmur når du surfer
  • Følg nøye med på alle nettbetalinger, særlig i travle sesonger som jul
  • Sett av en egen konto utelukkende for nettbetalinger
  • Sjekk personvernerklæringer på nettsteder før du bruker tjenestene der
  • Hold deg unna tjenester som lagrer personopplysninger på Internett-tilkoplede servere
  • Slå av Java, ActiveX og annet aktivt innhold
  • Bruk virusvern og oppdater det jevnlig
  • Slå av diskdeling når du surfer
  • Vurdere internettilbydere med egnede sikkerhetstiltak
Til toppen