Gartner spår rask fremgang for Linux

Analyseselskapet Gartner mener at Linux har nådd et nytt modenhets-nivå.

Gartner spår rask fremgang for Linux

En av analyseselskapet Gartners mest populære analyser er Hype Cycle-kurvene deres. Dette er analyser av hvor forskjellige teknologier står i forhold til å nå ut til massemarkedet.

Denne gangen har Gartner oppdatert sin Hype Cycle kurve for Linux, og ifølge analyseselskapet har Linux tatt et viktig steg fremover.

Gartner mener at Linux nå er sin tredje generasjon rent modenhetsmessig. De første to generasjonene var henholdsvis som basis infrastruktur og som plattform for mellomvare og webapplikasjoner. Nå i det gartner mener er tredje generasjon, er Linux en moden teknologi for en rekke områder inne på datasentre, deriblant clustere og SAN-basert lagring.

Det er også verdt å merke seg at Gartner for så å si samtlige av de Linux-teknologiene de har tatt for seg, regner med at de vil oppnå masseutbredelse innen enten to år, eller to til fem år. Dette er relativt kort tid for teknologier som kan snu opp ned på store deler av IT-markedet.

Kurven går først bratt oppover og viser de teknologiene som får mest oppmerksomhet, men som kanskje har et stykke igjen før de modnes. Så går kurven nedover, da de fleste teknologier opplever en nedtur før de eventuelt blir modne og utbredte.

Tiden det tar fra en teknologi hypes opp, til den er moden og klar, kan variere veldig. Dette markerer Gartner med å kategorisere hvor lang tid hver enkelt teknolog vil bruke på å bli en masseutbredt teknologi.

Les mer om: