Gartner vil kjøpe Meta Group

Gartner vil kjøpe analyseselskapet Meta Group, i tro på større vekst.

Gartner vil kjøpe analyseselskapet Meta Group, i tro på større vekst.

De to analyseselskapene Gartner og Meta Group er enige om en fusjon. Kjøpesummen Gartner har tilbudt skal være 162 millioner dollar i kontanter, ifølge Wall Street Journal.

Selskapene forventer større utbytte og stordriftsfordeler av å kombinere sine respektive analyse- og salgsorganisasjoner. De to analyseselskapene vil komplementere hverandre, samtidig som Gartner forventer operasjonelle gevinster av fusjonen.

Gartner hadde i fjor en omsetning på 858 millioner dollar og et resultat på 18 millioner dollar, mens Meta Group omsatte for 122 millioner dollar og tapte 4 millioner dollar.

Det har vært stor uenighet blant toppledelsen hos Meta Group det siste året. Finanssjefen John Piontkowski ble overflyttet til en annen jobb i selskapet, og toppsjefen Alfred Amoroso sluttet plutselig i juni for å «sysle med andre interesser». Nylig ble tre toppledere sparket som følge av reorganisering i selskapet.

Det vil utvilsomt hjelpe fusjonsarbeidet at både Gartner og Meta Group fysisk har sine hovedkontorer i Stamford i delstaten Connecticut.

Til toppen