Gartner: - Windows og Linux blir servervinnerne

Gartner mener at både Windows og Linux vil vokse kraftig innen servermarkedet de neste årene.

Gartner mener at både Windows og Linux vil vokse kraftig innen servermarkedet de neste årene.

Andrew Butler, analysesjef i Gartner med fokus på serverteknologier, presenterte nylig analyseselskapets rapport om hvordan serverindustrien vil utvikle seg i perioden fram til og med 2008. I denne artikkelen fokuserer vi på spådommene om operativsystemer.

Gartner mener at markedsandelen for Windows som serveroperativsystem vil øke fra dominerende 30 prosent i dag til enda mer dominerende 35 til 40 prosent i 2008. Med markedsandel menes andel av den totale omsetningen.

Derimot mener Gartner at Linux er operativsystemet vil oppleve den største omsetningsveksten de neste årene. Ifølge Gartner har Linux en relativt beskjeden andel på 4,5 prosent av omsetningen i dag, men analyseselskapet mener at denne andelen vil øke til mer nesten 13 prosent innen 2008. Dette vil være en større andel enn de noen av de andre Unix-variantene vil ha i 2008, selv om AIX vil følge rett etter.

Hvilket operativsystem kundene til syvende og sist vil velge, mener Butler avhenger av tilgangen på applikasjoner.

- Det er applikasjonsprodusentene som har den største påvirkingskraften i dette markedet, siden de er nødt til å velge hvilke plattformer de ønsker å utvikle for, sier Butler.

Les også Gartners spådommer om serverprosessorer.

Til toppen