Gastra outsourcer IT-driften til Ementor

Danske Gastra velger Ementor som IT-outsourcingpartner.

Danske Gastra velger Ementor som IT-outsourcingpartner.

Det tidligere Dong Transmission, velger Ementor som skal ivareta den daglige drift av all IT hos Gastra. Kontrakten har en estimert verdi på 13 millioner danske kroner og løper over en treårsperiode.

Gastra ble organisatorisk utskilt fra Dong med virkning fra den 1. januar 2004, som et ledd i regjeringens politikk om å etablere et uavhengig transaksjonsselskap for service til gassdistibutørene. Med utskillelsen av Gastras IT-infrastruktur settes det siste punktum i utskillelsen.

Avtalen innebærer at Gastras IT-utstyr flyttes til et av Ementors driftssentre, og at Ementor overtar ansvaret for den daglige drift og service av Gastras samlede IT-miljø, herunder også servicedesken.

Til toppen