Gates fletter et internasjonalt nett for Microsoft

Bill Gates' opptreden i Malaysia og India viser hvordan han legger et globalt nettverk av "Friends of Bill" som grunnlag for å lykkes med DotNet-strategien.

Bill Gates' opptreden i Malaysia og India viser hvordan han legger et globalt nettverk av "Friends of Bill" som grunnlag for å lykkes med DotNet-strategien.

Gates' nettverk av FoB strekker seg dypt og bredt. Besøkene til Malaysia og India viser hvordan det omfatter politikere fra toppnivå og nedover, og fra etablerte næringslivsledere ned til ungdom som drømmer om å bli entreprenører i den nye økonomien. Han fremmer utdanningstiltak og opplæringstiltak, og oppretter lokale sentre der han kanaliserer verdens IT-magi og gjør den synlig, begjærlig og tilgjengelig.

Egeninteressen i dette er åpenbar. Men for dem som skal nyte godt av den, står Gates fram som velgjører. Han øser ikke ut med penger, men han sørger for å gi sjanser. Han krever ingen lojalitet, men vet hvordan de vil tenke, de i India og Malaysia som lykkes i å gripe sjansen han tilbyr.

Vi bør ikke bli overrasket om en vesentlig del av Microsofts DotNet-strategi realiseres av unge fremadstormende krefter i land vi selv betrakter som fattige, men som har noe Norge mangler: handlekraftige IT-politikere som vet å bruke markedet i stedet for å bare appellere til det.

Vi bør også merke oss at denne kodingen vil skje ikke fordi Microsoft pålegger dem å gjøre det, men fordi Gates bidrar til et miljø der de selv kan tjene på å gjøre det.

En FoB er en som gjør noe. Sammenlikningen mellom Malaysias Multimedia Super Corridor og IT-Fornebo er interessant. På den ene siden en koordinert satsing på mange titalls milliarder kroner over 600 kvadratkilometer innen infrastruktur, utdanning og produksjon, med investeringer fra inn- og utland. På den andre siden uendelige politikerdebatter om det som i praksis er et investeringsprosjekt i boliger i strandkanten. Det blir som å sammenlikne Taj Mahal med Bjørn Dæhlis hytte på Hafjell. Nordmenn overlater det meste til naturen.

Statsministeren i Malaysia og IT-ministeren i India har vært FoB lenge. Ti sjefer for indiske delstatsregjeringer lot seg rekruttere av en som ikke forplikter seg til store beløp, men som vil støtte opp om det de selv skaper.

Bill Gates har skapt et dynamisk forhold mellom sitt selskap og ærgjerrige miljøer utenfor. Han har selv pekt på at DotNet-strategien er langt større enn selv Microsoft vil kunne gape over alene. Det er dynamikken mellom Microsoft og omkringliggende miljøer som må realisere den. Miljøene i USA er for små, og Microsoft ekspanderer internasjonalt, ikke gjennom oppkjøp, men gjennom formelle og uformelle partnerskap som er i stand til å fange opp og oppmuntre de som vil og kan gjøre noe. Dette kan vise seg å være langt viktigere for det globale gjennomslaget til den nye økonomien enn alle slags børsbobler på Wall Street. Og det er en sjanse langt flere land enn India og Malaysia kan komme til å gripe.

Les mer om Bill Gates og Microsofts Asia-satsing i disse artiklene:


Bill Gates: IT-keiser i India
India: Lokale giganter i allianse med Microsoft
Indias statsminister i samspill med begge Bill
Fjernarbeid flytter jobber fra USA til India
Microsoft trapper opp egen virksomhet i India
Bill Gates vil ha MIT Media Lab i India
Sterk framgang for Malaysias "Multimedia Super Corridor"
Gates - statsministerkamerat i Malaysia
Microsoft: Drahjelp til IT i Malaysia

Til toppen