Gates leste teksten for Gore

Bill Gates og flere av hans fremste rivaler har besøkt visepresident Al Gore i Washington for å få opphevet eksportbegrensningene på krypterende programvare, og for å få ham til å innse at programvareindustrien er USAs raskest voksende.

Bill Gates og flere av hans fremste rivaler har besøkt visepresident Al Gore i Washington for å få opphevet eksportbegrensningene på krypterende programvare, og for å få ham til å innse at programvareindustrien er USAs raskest voksende.

Sammen med Microsoft-sjefen var blant andre Andrew Grove fra Intel, Jeff Papows fra Lotus og Eric Schmidt fra Novell. Visepresidenten hadde flere regjeringsmedlemmer med seg på møtet.

Representantene for den amerikanske programvareindustrien fortalte Gore at USA må ratifisere opphavsrettsavtalene for Internett inngått i regi av WIPO - World Intellectual Property Organization. De krevde også en fornuftig politikk på eksport av krypterende programvare.

En liknende delegasjon spredte et tilsvarende budskap i Washington i fjor.

En del av argumentgrunnlaget for programfolkene var en 24 siders rapport fra Business Software Alliance som organiserte møtene. Rapporten viser at programvareindustrien er USAs raskest voksende. I fjor sysselsatte den, direkte og indirekte, mer enn to millioner mennesker og genererte 15 milliarder USD i skatteinntekter. I år 2005 vil tallet på sysselsatte vokse til 3,5 millioner - tre prosent av hele den arbeidende befolkningen - og skatteinntektene til 25 milliarder USD. Programvareindustrien er USAs tredje største, bare forbigått av biler og elektroniske komponenter.

Siden 1990 har industrien vokst med 12,5 prosent, 2,5 ganger så raskt som den samlede amerikanske økonomien. Hyllevareapplikasjoner vokste mest, hele 14,5 prosent.

Programvareindustrien bruker 7 prosent av sin omsetning vil forskning og utvikling. I 1995 utgjorde dette 9,3 milliarder dollar, 8,7 prosent av USAs samlede utlegg fra industrien til forskning og utvikling.

Etter møtet med Gore gikk Gates med følge til kongressen der de traff Senatsledere for å orientere dem om hvordan Internettet kan gjøres til et sikkert forum for handel.

Ifølge Nando.net har lobbyvirksomheten ført fram, og man regner med store marginer til programvareindustriens fordel når lovgivning om eksport av krypterende programvare skal behandles i Representantenes hus. Av 47 medlemmer i kammerets komite for internasjonale forbindelser, har 23 allerede gitt sin skriftlige tilslutning til et forslag støttet av programvarelobbyen, trass i sterkt press fra Clinton og resten av regjeringen. Saken skal opp i komiteen i løpet av juli, og kan vedtas i Representantenes hus i august eller september.

Til toppen