Gates-memo varsler rystelser i Microsoft

Bill Gates har varslet sine nærmeste medarbeidere at «tjenestebølgen» vil skape rystelser i Microsoft.

Wall Street Journal publiserer utdrag av en e-post som Bill Gates sendte til topplederne i Microsoft 30. oktober. E-posten advarer at markedet står foran en omveltning, og at «tjenestebølgen» vil skape omfattende rystelser – i markedet og i selskapet.

Rundskrivet til Gates inneholder mange sitater fra en tidligere rapport fra Ray Ozzie, en av IT-bransjens megakjendiser. Ozzie var i sin tid mannen bak Lotus Notes, og ble i september utnevnt til «Chief Technical Officer» i Microsoft.

Ozzie er opptatt av at Microsoft ikke har greid å få uttelling for ny teknologi, selv der de har vært tidlig ute.

Han peker på at toppledelsen i Microsoft var tidlig klar over hvor viktig internettsøk ville bli, men lot likevel Google få overhånden.

Ozzie trekker også fram at lynmelderne Windows Messenger og MSN Messenger tidlig kunne brukes til IP-telefoni. Likevel overlot man til Skype å sette billig PC-baserte IP-telefoni på kartet.

Microsoft skjønte også tidlig betydningen av mobile meldingstjenester, men lot Blackberry fra Research in Motion skape trenden i markedet.

Office utgjør ifølge Ozzie tapte sjanser i forhold til å gjøre Microsoft-baserte web- og dokumentformater til de toneangivende på Internett – her har for eksempel Adobe vunnet med sitt pdf-format.

Ozzie mener utviklingen i Microsoft har konsentrert seg alt for mye om de store prosjektene, og neglisjert de mulighetene som kjappere nettrelaterte prosjekter kan gi – og som konkurrentene, særlig Google, nå kjører ut for alt de er verdt.

Microsoft har også, ifølge Ozzie, vært hemmet av strid mellom de ulike avdelingene i selskapet.

Det er helt klart at Ozzies anbefalinger støttes av både Steve Ballmer og Gates.

Ballmer satte i gang en fullstendig reorganisering av selskapet for to måneder siden. Denne reorganiseringen slår sammen tidligere stridende avdelinger, og skal tvinge fram et samarbeid for raskere og bedre utvikling av nettrettede produkter. Det første resultatet av dette, er kunngjøringen i forrige uke om de tjenesteorienterte satsingene kalt Windows Live og Office Live, og som ifølge analyseselskapet Gartner varsler en helt ny plattform. I mangel av et kjent internt kodeord i Microsoft, kaller Gartner denne satsingen for Microsoft Live.

Rapporten fra Ozzie krever at alle de tre nye enhetene som Microsoft er organisert i, skal utarbeide en tjenestestrategi. Innen 15. desember skal det utnevnes nye ledere i alle avdelingene. Innen januar skal det kartlegges endringene som må til for at Microsoft skal få sin andel av inntektene fra nettreklame generelt, og spesielt den utløst av onlinetjenester.

– Det er klart at dersom vi ikke får dette til, risikerer vi hele vår forretning, slik vi kjenner den i dag, skriver Ozzie. – Vår respons må være rask og besluttsom.

I sin e-post sammenlikner Gates det som skjer i dag med tjenester, med det som skjedde i 1995 da Microsoft holdt på å bomme på hele Internett.

Nå er Microsoft i ferd med å bomme på trenden med reklamefinansierte nettjenester som undergraver markedet for tunge lokale applikasjoner.

Microsoft føler seg altså underlegen og i angrepsposisjon. Historien viser at det er da selskapet er på sitt mest konkurransedyktige. Det skal bli interessant å se utviklingen nå da myndighetene i USA og EU følger Microsoft med argusøyne, fast bestemt på å hindre alle skitne triks.

    Les også:

Til toppen