Gates saksøkt for lenking til gammel venn

Paul Allen saksøker Microsoft gjennom sitt selskap Ticketmaster. Selskapet mener Microsoft bryter opphavsretten ved å peke til nettstedet og lure til seg annonsører. Allen eier fortsatt ni prosent av Microsoft.

Paul Allen saksøker Microsoft gjennom sitt selskap Ticketmaster. Selskapet mener Microsoft bryter opphavsretten ved å peke til nettstedet og lure til seg annonsører. Allen eier fortsatt ni prosent av Microsoft.

Nettstedet Seattle Sidewalk, som er drevet av Microsoft, er nylig stevnet for retten av Paul Allens selskap Ticketmaster, etter at forhandlinger mellom de to selskapene ikke førte fram. Ticketmaster hevder at Microsoft har brutt med opphavsrettighetene, når de legger inn en lenke fra Seattle Sidewalk til Ticketmasters hjemmeside.

Videre hevder selskapet at Microsofts kulturside Seattle Sidewalk henviser til Ticketmasters nettjenester som om det skulle vært deres egne produkter. Det innebærer blant annet at Microsoft har kunnet tiltrekke seg annonsører til Seattle Sidewalk ved hjelp av Ticketmasters lenke.

Dessuten ligger det feilinformasjon om Ticketmasters betalingssystemer på nettstedet. Selskapet forlanger derfor at lenken fjernes og at erstatning for påført ulempe må utbetales. Det er ennå ikke klart hvor stort kravet til Ticketmaster er.

Microsoft stiller seg helt uforstående til anklagen, og hevder at lenken bare genererer hits for Ticketmaster.

- Årsaken til at det kalles Web er nettopp fordi det nettstedene har lenker til andre nettsteder over hele verden. Denne rettssaken er simpelthen en rettssak mot nettets natur, sier administrerende direktør for Microsoft Sidewalk, Frank Schott, til Reuters.

En rekke andre aktører synes Ticketmaster har gått langt over streken, og stiller seg uforstående til forsøket på å stoppe lenker mellom sider på nettet.

Paul Allen, som eier mesteparten av aksjene i Ticketmaster, sitter fortsatt med ni prosent av aksjene i Microsoft, som han grunnla sammen med Bill Gates.

Til toppen