Gates tenkte seg Linux-feller i Windows

Bevismateriale i en rettssak i Minnesota viser at Bill Gates lekte med tanken om Linux-fiendtlige API-er.

Siden dommen i den store monopolsaken i USA, har det stort sett lyktes Microsoft å forhandle fram forlik i søksmål delstater der selskapet anklages for overprising av Windows og Office-applikasjoner. Et unntak er Minnesota, der myndighetene krever 425 millioner dollar for å kompensere en million forbrukere som de mener er blitt lurt til å betale for mye for Microsoft-produkter i årene 1994 til 2001. Rettssaken åpnet i går.

Virkelighetsbeskrivelsene til aktor Richard Hagstrom og Microsofts advokat David Tulchin har lite felles. Hagstrom mener Microsoft "løy, svek og bedro for å oppnå monopolprofitt" og viste hvordan Microsofts priser økte mens konkurrentenes falt. Tulchin viste det motsatte, at Windows-prisen sto stille selv om kvaliteten ble stadig bedre, mens prisen på applikasjoner som tekstbehandleren Word og regnearket Excel falt.

Aktor har sju uker på seg for å føre fram vitner og bevis til støtte for sitt syn. Deretter er det Microsofts tur. Saken føres for en jury på tolv. Fellende dom krever minst ti jurymedlemmer.

Ifølge Wall Street Journal gjenspeiler mye av bevismaterialet en påstått aggressiv kultur hos Microsoft.

Lotus, hvis regneark 1-2-3 måtte utkonkurreres for å gi plass til Excel, var gjenstand for en rekke ulike angrep. Bevismaterialet omfatter e-post fra Bill Gates tilbake til 1988 med forslag for hvordan Lotus kan gjøres ulønnsom gjennom en priskrig. Et forslag fra en underordnet leder foreslår å bruke priskrigen til å overta Lotus når aksjekursen er tilstrekkelig lav. Lotus ble til slutt kjøpt av IBM i oktober 1995.

Et annet eksempel er en e-post fra Bill Gates datert 24. januar 1999 der han klager over Linux, og har denne ideen: "Kanskje vi kunne definere API-ene slik at de virker bra mot [Windows] men ikke de andre, selv om de er åpne." API-ene – programmeringsgrensesnittene – definerer hvordan Windows kommuniserer med annen programvare. De spiller en sentral rolle i den europeiske monopolsaken, blant annet fordi de avgjør hvor effektivt det er å bytte ut en Windows-server med Linux gitt at man vil beholde Windows-klienter.

Bill Gates og Microsoft-sjef Steve Ballmer ventes å vitne i rettssaken. Microsoft mener det vil være enkelt å vise at motparten bygger sin argumentasjon på sitatsnutter trukket ut av sin sammenheng, og peker på at det ikke er forbudt å opptre aggressivt i interne diskusjoner om konkurrenter.

Les mer om:
;