Gates vil bruke mer på FoU enn IBM

Microsofts utviklingsbudsjett ligger nesten 40 prosent over IBMs, ifølge Bill Gates.

Microsofts utviklingsbudsjett ligger nesten 40 prosent over IBMs, ifølge Bill Gates.

Microsofts utviklerkonferanse VSLive! åpnet i San Francisco onsdag med en innledning av programvaresjef Bill Gates som betonet betydningen av kraftigere satsing på forskning og utvikling.

IBM bruker anslagsvis 5 milliarder dollar på forskning og utvikling, spredd på både maskin- og programvare. I forrige regnskapsår brukte Microsoft 4,3 milliarder dollar på forskning og utvikling, i all hovedsak innen programvare. På årets budsjett er beløpet økt til 6,9 milliarder dollar.

Gates sa at milliardene vil brukes til å bedre Windows, Office og utviklerpakken Visual Studio. Windows betyr ikke bare PC-er og servere, men også Smartphone og Pocket PC, med vekt på «sømløs databehandling» mellom sentrale systemer og alle slags klienter.

Et vesentlig poeng er å styrke Microsoft i mobilkonkurransen mot Palm og Nokia.

Utviklerne ble lovet en «preview» utgave av Visual Studio 2005. Den nye utviklerpakken skal kunne halvere koden som trengs for å lage applikasjoner til et stort antall klienter og systemer samtidig.

Samtidig kunngjorde Gates Windows Mobile 2003 Second Edition og Speech Server 2004. Sistnevnte krever Windows Server 2003 og bygger på XML-spesifikasjonen Speech Application Language Tags (SALT).

Speech Server 2004 er beregnet på tjenester innen helse, finans og kundehåndtering.

For detaljer om den nye mobilplattformen, se artikkelen Microsoft avduket oppdatert Windows Mobile.

Til toppen