Gates' vitnemål kan avgjøre Microsoft-saken

Bill Gates' opptreden i vitneboksen kan være avgjørende for utfallet av delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft.

Bill Gates' opptreden i vitneboksen kan være avgjørende for utfallet av delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft.

Etter et avbrudd mandag, fortsetter høringene i delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft. Ni delstater ønsker at Microsoft skal straffes hardere enn gjennom tiltakene som skal gjennomføres i henhold til forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartement. Forliket er ennå ikke godkjent av dommer Colleen Kollar-Kotelly.

Hun skal også ta stilling til de utvidede straffetiltakene som delstatene krever, blant annet en modulær utgave av Windows, slik at PC-leverandører kan bytte ut Microsoft-funksjonalitet som multimedia og meldingshåndtering med tilsvarende applikasjoner fra konkurrentene. I disse høringene har delstatene presentert alle sine vitner, mens Microsoft ennå har mange vitner igjen.

Les også

Microsoft bekreftet fredag at Bill Gates vil stille fremst blant denne ukas vitner, og at det vil gjøre det de kan for å få ham i vitneboksen allerede mandag, selv om dagen vil innledes med en fortsettelse av vitnemålet til MSN-sjef David Cole, den eneste av Microsofts vitner hittil som har greid seg bra under motpartens krysseksaminering.

Oppgaven til Bill Gates er å trekke opp historiske linjer for å forklare at Microsoft har spilt en nøkkelrolle i å gjøre IT-teknologi tilgjengelig for folk flest, og at delstatenes skjerpede straffetiltak vil skade forbrukerne. Han vil også framholde Windows' betydning som standard, og at et oppdelt operativsystem, slik delstatene krever, vil destabilisere programvarebransjen.

Det er første gang Microsofts sjefarkitekt sitter i vitneboksen. I august 1998 ble det gjort over 24 timers videoopptak av Gates mens han forklarte seg for justisdepartementets advokater, uten publikum eller presse tilstede. Opptakene ble vist i redigert form i retten for å poengtere åpenbare motsigelser mellom det Gates fortalte, og det andre vitner og ikke minst Gates' egne e-postmeldinger kunne dokumenter.

Les også

Observatører sitert i amerikansk presse er samstemte i at Microsofts sak kan stå og falle på hvordan Gates oppfører seg i retten, og at Microsoft tar en bevisst sjanse ved å slippe ham til. Er han den scenevante visjonære, vil Microsoft seire. Er han den beregnende løgneren fra videoopptakene, vil Microsoft tape.

Det spekuleres også i at delstatene har mye materiale til disposisjon for å vise at Bill Gates ikke er et troverdig vitne, og blant annet trekke fram videoopptakene fra snart fire år siden.

Til toppen